Fundusze unijne FIM Consulting

FiM Consulting Sp. z o.o. informuje, że zawarł umowę nr POPW.01.04.00-06-0001/20-00 na realizację projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy FiM Consulting Sp. z o. o. poprzez wdrożenie zaleceń wynikających z opracowanej strategii wzorniczej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.4 Wzór na konkurencję II etap.

Opis projektu: Celem projektu jest zwiększenie potencjału i innowacyjności FiM Consulting Sp. z o.o. poprzez rozwój usług consultingowych z wykorzystaniem technologii informatycznych i autorskich narzędzi analitycznych. Oczekiwane efekty realizacji projektu to przede wszystkim: wdrożenie innowacji produktowej oraz elementów innowacji procesowej, organizacyjnej i marketingowej, rozwój wzornictwa w firmie, wzrost przychodów ze sprzedaży nowego produktu, zwiększenie potencjału technologicznego przedsiębiorstwa, wypracowanie nowych wzorców działań projektowych oraz zarządczych w przedsiębiorstwie, uporządkowanie obecnych i wypracowanie nowych działań promocyjnych i marketingowych.

Wartość projektu: 3 124 200 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 720 000 zł

Fundusze unijne FIM Consulting

FiM Consulting Sp. z o.o. informuje, że zawarł umowę nr RPLU.01.03.00-06-0016/18-00 na realizację projektu pn. „Centrum Badawczo-Rozwojowe FiM Consulting Sp. z o.o.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 1 BADANIA I INNOWACJE, Działanie: 1.3, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Opis projektu: Celem projektu jest rozwój działalności badawczo-rozwojowej FiM Consulting Sp. z o.o. poprzez powołanie w Lublinie nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego. W ramach Centrum B+R Spółka będzie świadczyła usługi badawczo-rozwojowe na rzecz innych podmiotów (głównie przedsiębiorstw produkcyjnych) oraz będzie prowadzić prace nad nowymi produktami i usługami podnoszących konkurencyjność Spółki i regionu. Projekt będzie realizowany poprzez inwestycje w środki trwałe i WNiP oraz nabycie odpowiedniej wiedzy technicznej. Wydatki kwalifikowane projektu będą współfinansowane przez Unię Europejską w ramach EFRR. Uzasadnieniem dla realizacji interwencji jest potrzeba zwiększenia prorynkowej aktywności badawczej przedsiębiorstw. W ramach realizacji projektu powstanie system informatyczny do badania efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw i ich procesów. System ten będzie stanowił narzędzie badawcze do prowadzenia prac badawczych nad zoptymalizowaniem zarządzania informacją w ramach inteligentnych sieci w przedsiębiorstwach. Będzie to narzędzie informatyczne działające w chmurze, które pozwoli planować i monitorować całe przedsiębiorstwo i procesy w nim zachodzące, w celu prowadzenia badań nad optymalizacją.

W efekcie realizacji projektu powstanie nowe miejsce pracy na stanowisku badawczym, zostanie nawiązana współpraca z jednostką naukową i firmami z sektora MSP w obszarze działalności Centrum oraz wzrosną nakłady na działalność B+R.

Czas realizacji projektu to 36 m-cy.

Wartość projektu: 3 534 601,80 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 2 008 272,00 zł

expand_less
close

Ta strona używa plików cookie w celu zbierania statystyk. Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegółowe warunki przechowywania ciasteczek lub całkowite ich wyłączenie jest możliwe z poziomu konfiguracji Twojej przeglądarki.

Akceptuję
Skip to content