Wobec faktu, iż korzystanie z Usług FIM Consulting Sp. z o.o., może się łączyć z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami („Dane Osobowe”, „Dane”).

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej: „RODO”) informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest FIM Consulting Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Łucka 15 lok. 230, 00-842 Warszawa, KRS: 0000056012, NIP: 5272329484, REGON: 016737248 (FIM)
 2. Dane Osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania określone w przepisach prawa.
 3. Dane Osobowe będą przetwarzane w celach:
  1. zawarcia i realizacji umów m. in. szkoleniowych, doradczych, wdrożeniowych, analitycznych, związanych z przetwarzaniem danych itp. – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  2. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją umów, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  3. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń pomiędzy kontrahentem a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w przypadku stosowania monitoringu i przetwarzania danych w postaci wizerunku – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  4. realizacji usługi gwarancyjnej/reklamacyjnej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  5. marketingu produktów i usług własnych poprzez przesyłanie drogą elektroniczną informacji o promocjach, nowościach – na podstawie – art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
  6. statystycznych w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO
  7. w innych celach, szczegółowo określonych w odrębnych klauzulach informacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 4. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne dla realizacji wybranych celów przetwarzania, a brak podania danych osobowych:
  1. w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt. 3 lit. a) powyżej – uniemożliwi zawarcie i realizację umowy,
  2. w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 3 lit. d) powyżej – uniemożliwi wykonanie usługi gwarancyjnej/reklamacyjnej,
  3. w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 3 lit. e) powyżej – nie spowoduje negatywnych konsekwencji,
  4. w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 3 lit. b), c), f) powyżej – uniemożliwi realizację wskazanych celów.
 5. Dane Osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji powyższych celów po czym dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami podatkowymi. Administrator może przechowywać Dane Osobowe przez dłuższy okres niż wskazany wyłącznie, gdy wynika to z obowiązku nałożonego na Administratora przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, lub, gdy będzie istniała inna podstawa przetwarzania danych określona w art. 6 ust. 1 RODO.
 6. Odbiorcami Danych Osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa Ponadto Dane Osobowe mogą być powierzone innym podmiotom na podstawie umowy powierzenia zgodnie z art. 28 RODO, jeżeli ich współpraca z FIM będzie uzasadniona opisanymi powyżej celami przetwarzania (np. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne, a także podmiotom zajmującym się dostarczaniem usług IT takich jak hosting lub serwisowanie systemów i oprogramowania IT), w tym także dostawcom i serwisantom. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu produktów i usług własnych poprzez przesyłanie drogą elektroniczną informacji o promocjach, nowościach odbiorcami Danych mogą być także , agencje reklamowe, podmioty świadczące usługi marketingowe (w tym ich wybrani pracownicy i współpracownicy), w zakresie w jakim biorą udział w działaniach marketingowych FIM.
 7. Macie Państwo prawo: dostępu do swoich Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia Danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych, a w przypadku przetwarzania Danych Osobowych na podstawie zgody – także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 9. Dane Osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 10. Kontakt do Administratora Danych Osobowych FIM: biuro@marcinplocki.pl.
 11. Dane Osobowe będą/nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
expand_less
close

Ta strona używa plików cookie w celu zbierania statystyk. Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegółowe warunki przechowywania ciasteczek lub całkowite ich wyłączenie jest możliwe z poziomu konfiguracji Twojej przeglądarki.

Akceptuję
Skip to content