30+

lat doświadczenia,
rok założenia 1993

300+

obsługiwanych podmiotów

3000+

zrealizowanych projektów

Jak pracujemy?

Nasze projekty realizujemy w interdyscyplinarnych zespołach, przeprowadzając wnikliwe audyty i analizy bieżącej sytuacji biznesowej klientów. To właśnie one stanowią punkt wyjścia do stworzenia kompleksowych programów poprawy efektywności we wszystkich obszarach działalności, które opierają się na rzeczywistych zasobach, możliwościach i potencjale pracowników. Dzięki temu nasze rozwiązania są dopasowane do konkretnych potrzeb i zapewniają klientom wzrost wydajności oraz rentowności ich biznesu.

Sprawdź naszą ofertę

Co nas wyróżnia?

FIM Consulting

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w międzynarodowych organizacjach na najwyższych szczeblach zarządzania.

FIM Consulting

Koncentrujemy się na polskich firmach, pomimo tego że nasze doświadczenie w zarządzaniu wynieśliśmy z pracy w dużych korporacjach.

FIM Consulting

Posiadamy dogłębną wiedzę o rodzimym biznesie, precyzyjnie identyfikujemy braki kompetencyjne i organizacyjne u naszych klientów.

FIM Consulting

Przekładamy postawione cele strategiczne na konkretne kroki podejmowane przez zespoły.

FIM Consulting

Określamy cele oraz proponujemy precyzyjne rozwiązania integrujące pracę kilku zależnych działów lub zespołów.

FIM Consulting

Działamy w środowisku biznesowym Klienta tak, jakby to była nasza własna firma.

FIM Consulting i jej know-how

Nieustannie poszukujemy nowych rozwiązań wspierających analizę przedsiębiorstw, realizując projekty celowe finansowane zarówno ze środków własnych, jak i dotacji.

W wyniku tych działań opracowaliśmy wzór przemysłowy, który został objęty ochroną prawną przez Urząd Patentowy RP (nr Wp.24051). Ponadto, pozyskaliśmy szeroki materiał badawczy w postaci reprezentatywnej bazy benchmarkingowej polskich przedsiębiorstw z wybranych sektorów gospodarki, które zostały poddane wskaźnikowej analizie efektywności.

Specjalizacja FIM Consulting

Specjalizujemy się w systemowym zarządzaniu zyskownością, wdrażaniu rachunków rentowności produktów i klientów, oraz prowadzeniu warsztatów, na których złożone modele kalkulacyjne stają się łatwe do zrozumienia, co pomaga w podejmowaniu decyzji biznesowych dotyczących polityki cenowej, strategii sprzedażowej i optymalnego ustawienia produkcji.

Działania i narzędzia stosowane w systemowym zarządzaniu zyskownością to:

 • Ocena rentowności produktów, klientów, kanałów sprzedaży, handlowców i polityki cenowo-rabatowej
 • Kalkulacja pełnego kosztu wytworzenia (TKW) produktów z uwzględnieniem kosztów pośrednich produkcji
 • Kalkulacja progu rentowności wyrobów oraz wyznaczanie minimalnej partii produkcji — tak, aby osiągnąć opłacalność przy zadanej cenie
 • Dynamiczne kalkulatory rentowności zleceń i ofert
 • Prognozowanie przepływów pieniężnych (cash flow)

Badania i rozwój

Zgodnie z przyjętą w 2010 roku Strategią Działania na lata 2011-2015, rozszerzyliśmy swoją ofertę o innowacyjne rozwiązania, które nie były dotąd oferowane przez żaden inny podmiot, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Dzięki temu utrzymaliśmy przewagę konkurencyjną na rynku krajowym i międzynarodowym. Strategia zakładała m.in. prowadzenie autorskich prac badawczo-rozwojowych i wdrażanie ich wyników w działalności gospodarczej Spółki. W ramach projektu o nazwie „Zaprojektowanie usługi automatycznego przetwarzania danych na podstawie metodyki oceny efektywności przedsiębiorstw” przeprowadziliśmy autorskie prace badawczo-rozwojowe, we współpracy ze specjalistami z dziedziny ekonomii i zarządzania, dotyczące wieloaspektowej oceny czynników wpływających na efektywność działalności przedsiębiorstwa, uwzględniając specyfikę sektora rynku.

Wyniki prac B+R w postaci .in.. metodologii oceny, unikatowej bazy benchmarkingowej wskaźników oraz uproszczonego modelu rachunku kosztów, zostały skutecznie wdrożone do działalności gospodarczej. Nasza spółka zaprojektowała i zaoferowała na rynku innowacyjną na skalę światową usługę przetwarzania danych i raportowania w zakresie oceny efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa.

Efektem tych prac są również publikacje artykułów o charakterze naukowym:

 • Czasopismo Naukowe Sopockiej Szkoły Wyższej, Przestrzeń Ekonomia Społeczeństwo, nr 11/I/2017
 • Ekonomia — Wroclaw Economic Review 23/3 (2017), No 3807
 • Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, T. 42.
 • Wywiad z Prezesem FiM Consulting w czasopiśmie Meblarstwo 11(215), 2018/11

SGH w WarszawieUMCS w Lublinie

Ponadto jako FiM Consulting Sp. z o.o. utworzyliśmy Centrum B+R w Lublinie, które współpracuje z jednostkami naukowymi (m.in. SGH w Warszawie oraz UMCS w Lublinie) oraz MSP w celu prowadzenia dalszych badań, analiz oraz testów. Centrum B+R w Lublinie pracuje nad:

 • systemem informatycznym do badania efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw i ich procesów
 • zwiększeniem prorynkowej aktywności badawczej przedsiębiorstw
 • świadczeniem usług B+R na rzecz innych podmiotów
 • nowymi produktami i usługami

Celem FIM Consulting Sp. z o.o. jest ciągłe poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą jeszcze skuteczniej wspierać rozwój biznesów Klientów.

Baza usług rozwojowych

FIM Consulting świadczy usługi w obszarze szkoleń i doradztwa biznesowego poprzez Bazę Usług Rozwojowych – darmową, ogólnodostępną platformę oferującą usługi szkoleniowe m.in. w zakresie usług doradztwa biznesowego. Nasza firma konsultingowa dysponuje wpisem do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Spełniamy też wymagania Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0.

ICV Polska Klaster IT

Wysokie kwalifikacje kadry i długoletnie doświadczenie w doradztwie konsultingowym znajdują potwierdzenie w tym, że FIM Consulting jest Członkiem:

 • Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów ICV
 • Klastra Firm Informatycznych Polski Wschodniej

Kluczowe osoby FIM Consulting

Krzysztof Frydziński

Doradca Biznesowy, Ekspert w Systemowym Zarządzaniu Zyskiem

Doświadczony manager z ponad 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Specjalizuje się w projektach doradczych z zakresu poprawy efektywności ekonomicznej. Jest ekspertem w dziedzinie rachunkowości, controllingu, zarządzania strategicznego i planowania biznesu. Projektuje modele kalkulacji i symulacji rentowności, a także autorskie modele rachunku rentowności i metod diagnostyki wskaźnikowej dla różnych branż, które opisał w licznych publikacjach naukowych. Prowadzi aktywny nadzór właścicielski i wdraża systemy stałego monitorowania biznesu.

Doświadczenie:

 • Członek zarządów firm
 • Manager
 • Uczestnik projektów naukowo-badawczych
 • Analityk, ekspert i doradca

Ekspert w zakresie:

 • Rachunku rentowności produktów/klientów
 • Kalkulacji pełnego kosztu wytworzenia (TKW) i progu rentowności
 • Kryzysowego sterowania firmą w oparciu o cash flow
 • Monitorowania biznesu i aktywnego nadzór właścicielskiego
 • Controlingu i finansów

Anna Milewska

Koordynator Projektów

Wysokiej klasy specjalista w zakresie koordynacji procesu pozyskiwania i rozliczania dotacji na usługi oferowane przez FiM Consulting Sp. z o.o. Doświadczenia zdobywała jako koordynator kilkunastu projektów inwestycyjnych finansowanych z funduszy UE na zlecenie firm i instytucji publicznych. Koordynator krajowy projektów międzynarodowych realizowanych w konsorcjach partnerskich m.in. z Danią, Ukrainą i innymi krajami. Od 2013 roku zajmuje się tworzeniem dokumentów strategicznych i operacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego, takich jak: biznes plany, diagnozy i analizy strategiczne przedsiębiorstw, wnioski o dotacje z UE i Programy Rewitalizacji Miast i Gmin.

Doświadczenie:

 • Zarządzanie projektami
 • Koordynowanie procesu pozyskiwania i rozliczania dotacji ze środków krajowych i unijnych
 • Planowanie projektów krajowych i międzynarodowych w konsorcjach partnerskich
 • Opracowanie dokumentacji strategicznych i operacyjnych

Ekspert w zakresie:

 • Monitoringu rynku dotacji w Polsce
 • Strategii finansowania usług FiM Consulting Sp. z o.o.
 • Analizy sytuacji Klientów pod kątem wytycznych projektowych
 • Przygotowania montażu finansowego projektu dla Klientów
 • Przygotowania wymaganej dokumentacji i rozliczania dotacji
 • Zarządzania projektami

Jacek Jachimowski

Ekspert i doradca ds. IT Działu Badań i Rozwoju

Entuzjasta i pasjonat IT o wielu talentach i wszechstronnym podejściu do pracy. Jego doświadczenie obejmuje zarówno sektor prywatny, gdzie pełnił funkcje kierownika projektu, architekta, programisty, konsultanta i analityka, jak i sektor publiczny, gdzie pracował jako  specjalista IT w Ministerstwie Obrony Narodowej. Jego pasją są projekty rozwojowe i badawcze, w szczególności dotyczące systemów i narzędzi IT wspierających procesy analityczne w przedsiębiorstwach. Z jego perspektywy IT to nie tylko narzędzie, ale także sposób myślenia i podejście do biznesowych wyzwań.

Doświadczenie:

 • Kierownik projektów IT
 • Architekt i projektant IT
 • Programista
 • Konsultant i analityk IT
 • Programista i Specjalista IT w Ministerstwie Obrony Narodowej

Ekspert w zakresie:

 • Modelowania i analizy procesów biznesowych
 • Projektowania systemów controllingowych i systemów Business Intelligence
 • Wdrażania rozwiązań IT
 • Innowacyjnych narzędzi IT wykorzystujących sztuczną inteligencję (AI)

Kamila Kornata

Ekspert ds. Controllingu

Ekspert w dziedzinie controllingu, analiz finansowych i procesowych, pozyskiwania oraz rozliczania dotacji unijnych. Jej zaangażowanie i staranność w wykonywaniu zadań są niezwykle doceniane przez Klientów. Posiada bogate doświadczenie w kierowaniu projektami biznesowymi, przygotowywaniu harmonogramów i planowaniu prac oraz opracowywaniu dokumentacji projektowej. Dba o terminowe wykonywanie zadań. Posiada tytuł magistra matematyki stosowanej ze specjalizacją w matematyce finansowej.

Doświadczenie:

 • Realizacja projektów controllingowych
 • Kierowanie projektami biznesowymi
 • Pozyskiwanie i rozliczanie dotacji unijnych dla przedsiębiorstw

Ekspert w zakresie:

 • Wdrażania controllingu w przedsiębiorstwach
 • Monitorowania realizacji celów, budżetu, planów i strategii
 • Przygotowywania analiz finansowych i biznesowych dla firm
 • Opracowywania i wyliczania kluczowych wskaźników efektywności (KPI)
 • Zbierania i weryfikacji danych do modeli kalkulacyjnych
 • Przygotowywania wycen oraz memorandum informacyjnych dla przedsiębiorstw

Bożena Frydzińska

Kierownik Działu Badań i Rozwoju oraz Administracji

Inżynier technologii IT z doświadczeniem w biznesie oraz analityk baz danych. Zajmujące się również modelowaniem procesów i dokonywaniem projekcji funkcjonalnych cech systemów procesowych na wymagania biznesowe. Definiuje kierunki rozwoju dla zespołu developerskiego, a także opiniuje oraz zatwierdza projekty rozwojowe w FIM Consulting. Ponadto, odpowiada za integralność dokumentacji, rozliczenia oraz umowy firmy.

Doświadczenie:

 • Realizacja projektów IT
 • Manager działu developerskiego
 • Manager projektów rozwojowych

Ekspert w zakresie:

 • Integracji baz danych
 • Hurtowni danych i ETL
 • Statystyki i integralności danych
 • Administracji i zarządzania projektami

Marek Hajkowicz

Interim Manager, Ekspert ds. Finansów, Controllingu oraz Optymalizacji Kosztów

Manager z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem oraz ekspert w obszarze optymalizacji kosztów produkcji oraz kształtowania polityki finansowej. Doświadczenie zdobywał pracując w firmach produkcyjnych, inwestycyjnych oraz IT, gdzie odpowiadał za funkcjonowanie lub koordynowanie działów: analitycznych, planowania finansowego, księgowego i płacowego, finansowego planowania produkcji. Wiele z wykonywanych działań realizował na styku zarządu strategicznego i operacyjnego z wykorzystaniem technik informatycznych co zaowocowało unikalną praktyczną wiedzą i umiejętnościami. Posiada certyfikat ACCA potwierdzający wiedzę z zakresu nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, audytu, rachunkowości zarządczej i finansowej, zarządzania ryzykiem, planowania strategicznego oraz prawa i podatków.

Doświadczenie:

 • Członek zarządów firm i manager wyższego szczebla
 • Prowadzenie księgowości
 • Liczne wdrożenia systemów, procedur i procesów wspomagających zarządzanie firmami

Ekspert w zakresie:

 • Optymalizacji kosztów produkcji oraz kształtowaniu polityki finansowej
 • Tworzenia budżetów, planów oraz wskaźników KPI
 • Zarządzania działem księgowości, finansowym i controllingu
 • Wykorzystania narzędzi: Microsoft Office Tools, SAP, Hyperion, JBA, 1C Oracle, SQL, Comarch XL, BI, Business Object, Database Systems

Mariusz Szmit

Dyrektor ds. Rozwoju, Menadżer, Doradca biznesowy, Ekspert w zakresie marketingu strategicznego

Menadżer i doradca z ponad 25-letnim stażem. Specjalista w zakresie transformacji i rozwoju przedsiębiorstw w kierunku zwiększania efektywności. Doświadczenie zdobywał m.in. w takich branżach, jak FMCG, produkcja materiałów budowlanych, sport i rekreacja, ochrona zdrowia, rozwój startupów. Dzięki praktyce na różnych szczeblach zarządzania oraz różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa, patrzy na biznes i zarządzanie holistycznie jako system wzajemnie oddziałujących na siebie elementów.

Doświadczenie:

 • Manager na różnych stopniach zarzadzania oraz w różnych branżach
 • Prezes i członek zarządów firm m.in. z takich branż, jak: sport i rekreacja, produkcja — FMCG, zdrowie i wellness, rozwój startupów
 • Dyrektor zarządzający, Dyrektor marketingu, Dyrektor rozwoju w branżach produkcja sprzętu medycznego, sport i rekreacja, produkcja — FMCG, zdrowie i wellness
 • Doradca biznesowy dla firm z Polski i Ukrainy
 • Kierownik Projektów biznesowych, w tym z dofinansowaniem

Ekspert w zakresie:

 • Systemowego zarządzania
 • Zarządzania marketingowego
 • Strategii, strategii marketingowej
 • Zarządzania projektami
expand_less
close

Ta strona używa plików cookie w celu zbierania statystyk. Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegółowe warunki przechowywania ciasteczek lub całkowite ich wyłączenie jest możliwe z poziomu konfiguracji Twojej przeglądarki.

Akceptuję
Skip to content