22 listopada 2023 r.

Granty na cyfryzację: Projekt Dig.IT wspiera rozwój polskich MŚP

W dzisiejszych czasach, cyfryzacja to nie tylko trend, ale i konieczność dla przedsiębiorstw, które chcą utrzymać się na konkurencyjnym rynku. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. przygotowuje się do uruchomienia nowego projektu grantowego o nazwie „Dig.IT. Transformacja cyfrowa polskich MŚP”, który ma na celu wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Polsce w procesie transformacji cyfrowej. Dzięki wsparciu z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027, Projekt Dig.IT stanie się niezwykle cennym narzędziem dla polskich przedsiębiorców.

Transformacja Cyfrowa: Klucz do konkurencyjności

W dzisiejszym świecie, zdominowanym przez technologie cyfrowe, zdolność do adaptacji i wykorzystania nowoczesnych rozwiązań staje się niezbędna dla każdej firmy, niezależnie od jej wielkości. Właśnie dlatego Projekt Dig.IT jest tak ważny. Proponuje on kompleksowe wsparcie dla polskich MŚP, które aspirują do podniesienia swojego poziomu dojrzałości cyfrowej.

Trzy filary sukcesu

Projekt Dig.IT opiera się na trzech filarach, które stanowią klucz do sukcesu w procesie transformacji cyfrowej.

  1. Doradztwo

Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym graczem na rynku, czy rozpoczynasz dopiero swoją cyfrową podróż, profesjonalne doradztwo jest nieocenione. W ramach Projektu Dig.IT, do Twojej dyspozycji będzie doświadczony zespół ekspertów, którzy pomogą Ci zidentyfikować i wykorzystać potencjał cyfrowy Twojej firmy. Razem opracujecie spersonalizowaną strategię cyfrową, dostosowaną do specyfiki Twojego przedsiębiorstwa i branży.

  1. Granty na sfinansowanie transformacji

Finansowanie to często kluczowa bariera dla wielu przedsiębiorców, którzy chcieliby przeprowadzić proces cyfryzacji. Właśnie dlatego Projekt Dig.IT oferuje szansę na pozyskanie grantów, które pokryją koszty transformacji cyfrowej Twojego przedsiębiorstwa. Te granty obejmują zakup nowoczesnych technologii cyfrowych, środków trwałych oraz szkoleń dla pracowników. To doskonała okazja, aby wprowadzić innowacje produktowe, procesowe lub organizacyjne, które przyspieszą rozwój Twojego biznesu. Minimalna wartość grantu wynosi 40.000 €, a maksymalna to aż 200.000 €, co stanowi znaczące wsparcie finansowe. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 70% kosztów netto projektu.

  1. Promocja i upowszechnianie idei transformacji cyfrowej

Projekt Dig.IT nie tylko wspiera finansowo, ale także promuje ideę transformacji cyfrowej i jej wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw. Dodatkowo, projekt ma na celu podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników sektora MŚP w zakresie cyfryzacji. Warto zaznaczyć, że Projekt Dig.IT jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, co oznacza, że dostosowuje się do specyficznych potrzeb i celów biznesowych właśnie tych podmiotów.

Kluczowe obszary transformacji cyfrowej

Projekt Dig.IT wspiera wiele kluczowych obszarów transformacji cyfrowej, w tym automatyzację procesów, analitykę biznesową, cyfrową sprzedaż, wykorzystanie rozwiązań chmurowych, sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe, cyberbezpieczeństwo oraz zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych.

Co możesz sfinansować?

W ramach projektu Dig.IT możesz sfinansować wiele elementów procesu cyfryzacji, w tym pozyskanie wartości niematerialnych i prawnych w postaci gotowego oprogramowania lub zleconych prac programistycznych, usługi chmurowe typu SaaS, PaaS, IaaS czy CSaaS itp. Warto również zwrócić uwagę na możliwość finansowania kosztów wdrożenia oprogramowania lub usług chmurowych do działalności przedsiębiorstwa, kosztów szkoleń pracowników z wykorzystania nabytych technologii cyfrowych oraz kosztów niezbędnych środków trwałych.

Wsparcie dla polskich MŚP

Projekt Dig.IT będzie obejmował świadczenie usług doradczych na rzecz 270 podmiotów z sektora MŚP. Wsparcie zakłada weryfikację poziomu dojrzałości cyfrowej, opracowanie strategii transformacji cyfrowej, ocenę możliwości wprowadzenia zielonych lub zrównoważonych rozwiązań, usługi technologiczne, usługi prawne oraz ocenę kosztów procesu transformacyjnego. Poniżej rozpisane są wyżej wymienione usługi doradcze jakie będą świadczone dla wybranych podmiotów:

  1. Weryfikacja poziomu dojrzałości cyfrowej: przeprowadzona zostanie szczegółowa ocena i weryfikacja poziomu dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa. Dzięki temu będziesz miał pełny obraz obecnej sytuacji i otrzymasz rekomendacje dotyczące działań, które można podjąć w celu dalszego rozwoju cyfrowego.
  2. Opracowanie strategii transformacji cyfrowej: opracowanie spersonalizowanej strategii transformacji cyfrowej, dopasowanej do specyfiki przedsiębiorstwa. Wspólnie ustalicie cele, plan działań oraz najlepsze metody implementacji, które przyspieszą osiągnięcie pożądanych rezultatów.
  3. Ocena możliwości wprowadzenia zielonych lub zrównoważonych rozwiązań: dokonanie oceny możliwości wprowadzenia zielonych lub zrównoważonych rozwiązań w przedsiębiorstwie. Dzięki temu będziesz mógł identyfikować i wdrażać działania mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, jednocześnie tworząc wartość dla Twojej firmy.
  4. Usługi technologiczne dopasowanie oprogramowania i usług chmurowych do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa oraz dostosowanie zakupionych technologii cyfrowych do aktualnego stanu Twojej firmy. Będziesz miał pewność, że wykorzystujesz potencjał technologiczny w pełni i osiągasz optymalne rezultaty.
  5. Usługi prawne: zapewnienie usługi o charakterze prawnym, które obejmują weryfikację podmiotu sprzedającego, ocenę poziomu ochrony danej technologii oraz możliwość rozwijania zakupionej technologii. Dzięki temu Twoje przedsiębiorstwo będzie działać w pełni zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami.
  6. Usługi w zakresie wyceny kosztów procesu transformacyjnego: Otrzymasz rzetelną ocenę kosztów i możliwości finansowych związanych z wdrożeniem projektów cyfrowych.
Podsumowanie

Projekt „Dig.IT. Transformacja cyfrowa polskich MŚP” to szansa dla polskich przedsiębiorców na przyspieszenie swojego rozwoju poprzez transformację cyfrową. Jeśli jesteś przedsiębiorcą i chcesz podjąć wyzwanie cyfryzacji, to nie przegap tej okazji. Bądź gotowy na przyszłość i zwiększ konkurencyjność swojego przedsiębiorstwa dzięki wsparciu projektu Dig.IT. To inwestycja w sukces i rozwój Twojego biznesu. Cyfryzacja to nieunikniona rzeczywistość, a Projekt Dig.IT może pomóc Ci w pełni wykorzystać jej potencjał.

Masz pytania? Po prostu je nam zadaj!

Proces transformacji cyfrowej nie tylko czyni przedsiębiorstwa bardziej konkurencyjnymi i otwiera przed nimi nowe możliwości biznesowe, ale także zwiększa szanse na uzyskanie wsparcia finansowego na dalszy rozwój. Choć może to być trudne zadanie, to jest to inwestycja, która ma potencjał przynieść znaczące korzyści.

Jednak nie musisz tego robić sam. Sprawdzeni doradcy mogą uczynić tę drogę znacznie łatwiejszą, bezpieczniejszą i bardziej efektywną. Dlatego zapraszamy do współpracy wszystkich przedsiębiorców, którzy poszukują solidnego partnera w procesie transformacji cyfrowej.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz wsparcia, nie wahaj się skontaktować z naszymi ekspertami. Chętnie pomożemy Ci na drodze do sukcesu w erze cyfryzacji.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Autor:

Anna Milewska
Koordynator Projektów
Wysokiej klasy specjalista w zakresie koordynacji procesu pozyskiwania i rozliczania dotacji na usługi oferowane przez FiM Consulting Sp. z o.o. Doświadczenia zdobywała jako koordynator kilkunastu projektów inwestycyjnych finansowanych z funduszy UE na zlecenie firm i instytucji publicznych. Koordynator krajowy projektów międzynarodowych realizowanych w konsorcjach partnerskich m.in. z Danią, Ukrainą i innymi krajami. Od 2013 roku zajmuje się tworzeniem dokumentów strategicznych i operacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego, takich jak: biznes plany, diagnozy i analizy strategiczne przedsiębiorstw, wnioski o dotacje z UE i Programy Rewitalizacji Miast i Gmin.
Powrót do bloga
expand_less
close

Ta strona używa plików cookie w celu zbierania statystyk. Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegółowe warunki przechowywania ciasteczek lub całkowite ich wyłączenie jest możliwe z poziomu konfiguracji Twojej przeglądarki.

Akceptuję
Skip to content