FIM Aurum
Optymalizacja rentowności

Cele projektu

 • Wdrożenie Rachunku Rentowności Produktów, Klientów, Zleceń jako kluczowy element systemu podejmowania decyzji w oparciu o faktyczne wyniki, a nie tylko na podstawie intuicji.
 • Wdrożenie wiarygodnej kalkulacji Technicznego Kosztu Wytworzenie.
 • Wdrożenie skutecznych metod zarządzania przyszłością, w oparciu o holistycznego systemu symulacji, planowania i prognozowania biznesu.
 • Wdrożenie systemowego zarządzania płynnością finansową w oparciu o system prognozowania Cash Flow.

Korzyści

 • Maksymalizacja zysku przez identyfikację i kształtowanie rentownych zachowań klientów i pracowników.
 • Zarządzanie rentownością portfeli produktowych, świadome i odpowiedzialne kształtowanie polityki cenowo-rabatowe.
 • Wyznaczanie progu rentowności i wiarygodne kosztorysowanie ofert, samodzielnie przez personel handlowy, bez konieczności angażowania wiecznie „zarobionych” kluczowych osób personelu technicznego.
 • Zarządzanie i optymalizacja kosztów niewykorzystanych zasobów.
 • Promocje cenowe i możliwość zarabiania na sprzedaży produktów nawet poniżej kosztu wytworzenia.
 • Stały pomiar efektywności ekonomicznej produktów, klientów, kanałów dystrybucji, handlowców, segmentów rynku, procesów…
 • Symulacje i wiarygodne analizy wpływu planowanych decyzji biznesowych na zyskowność firmy.
 • Zarządzanie przyszłością i planowanie nie tylko na podstawie intuicji, ale również na podstawie wiarygodnych analiz.
 • Zarządzanie płynnością finansową i wiarygodne prognozowanie zapotrzebowania na gotówkę w perspektywie tygodnia, miesiąca, kwartału.

Produkty / rezultaty

System symulacji, planowania i zarządzania efektywnością biznesu, zaprojektowany i wdrożony stosownie do specyfiki i skali Firmy. System klasy Business Intelligence (BI), w zakres, którego wchodzą:

 • Symulacje, Planowanie, Budżetowanie i pomiar efektywności biznesu.
 • Rachunek Rentowności Produktów, Klientów, Zleceń.
 • Kalkulacja TKW (technicznego kosztu wytworzenie).
 • Analizy progów rentowności.
 • Pomiar kosztów niewykorzystanych zasobów.
 • Dynamiczne kalkulatory norm technologicznych oraz ofert i wycen.
 • Prognozowanie Cash Flow.
 • Pulpity managerskie obrazujące efektywność biznesu, procesów, managerów, handlowców, portfeli produktów, klientów, zleceń.

Przebieg projektu

Zastosowane będzie podejście do projektowania, budowy i wdrażania, w oparciu o predefiniowaną platformę CETI i własną metodykę, która pozwoli szybko i skutecznie tworzyć systemy controllingowe klasy Business Intelligence (BI).

ETAP 1: Diagnoza i plan wdrożenia

 • analiza systemu raportowania i informacji zarządczej
 • ocena dostępności danych ewidencyjnych z systemów ERP, CRM, MES, FK, Magazynowych i innych
 • opracowanie kolejności i planu wdrożenia poszczególnych elementów systemu controllingowego

ETAP 2: Koncepcja i budowa prototypu

Poszczególne elementy systemu wdrażane są sukcesywnie w sposób przyrostowy. Aby zminimalizować ryzyko i szybko zobaczyć jakie korzyści biznesowe daje CETI zaczynamy od szybkiej budowy prototypu w następujących krokach (Work Itemach):

 • opracowanie koncepcji, w wyniku której zostaje zaprojektowany model controllingowy oraz tabele danych wejściowych do modelu
 • zasilenie tabel wejściowych szybkimi mechanizmami z wykorzystaniem danych w programie Excel
 • budowa prototypu modelu
 • stabilizacja prototypu i ocena korzyści

ETAP 3: Wdrożenie systemu

 • budowa docelowych automatycznych mechanizmów zasilania
 • budowa raportów, analiz i pulpitów managerskich
 • wdrożenie stałych procesów controllingowych pozwalających systemowo analizować, oceniać i podejmować decyzje, świadomie rozwijać biznes i poprawiać wyniki

Opis usługi uwzględnia przykładowy jej przebieg. Szczegółowy zakres i przebieg usługi jest każdorazowo uzgadniany z Klientem.

Czym jest zarządzanie płynnością finansową?

Aby odpowiedzieć na pytanie, na czym polega zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, trzeba wyjść od objaśnienia terminu „płynność finansowa”. Przez płynność finansową należy rozumieć zdolność firmy do regulowania bieżących zobowiązań. Z perspektywy każdego podmiotu gospodarczego płynność finansowa jest kluczowa – od niej zależy m.in. to, czy firma nie będzie miała problemów kadrowych oraz to, czy nie będzie zmuszona ogłosić upadłości.

Co oznacza „zarządzanie płynnością finansową”? Proces ten to wszelkie działania podejmowane w celu zachowania płynności finansowej i kontroli przepływów pieniężnych w firmie. Współcześnie zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa odchodzi od rozwiązań manualnych na rzecz dedykowanych systemów analitycznych (Business Intelligence). Rezultatem jest szybki dostęp do informacji, co może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności organizacji.

Jak nowoczesne rozwiązania analityczne wspierają zarządzanie płynnością finansową?

Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw to zagadnienie związane z systemami klasy Business Intelligence. Wykorzystanie rozwiązań analitycznych niesie za sobą szereg korzyści dla organizacji – wymienić wystarczy:

 • Brak konieczności ręcznego wprowadzania danych i przeprowadzania kalkulacji – dedykowany system oferuje szybki dostęp do potrzebnych informacji, a dane są pobierane z już wykorzystywanych systemów (m.in. ERP i CRM).
 • Stały dostęp do aktualnych danych – zarządzanie płynnością finansową oznacza, że kadra zarządzająca ma stały i ciągły dostęp do aktualnych informacji; raport można wygenerować niemal natychmiast.
 • Wizualizacja danych – raporty generowane przez system analityczny prezentują dane w przystępny i zrozumiały sposób, który ułatwia wychwycenie trendów, odchyleń czy anomalii.
 • Kompleksowa informacja o stanie finansów firmy w czasie rzeczywistym – zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, które opiera się o wykorzystanie systemów Business Intelligence, zapewnia dostęp do aktualnych informacji nawet wówczas, gdy organizacja ma rozproszoną strukturę.

Jakie są wyzwania związane z zarządzaniem płynnością finansową w przedsiębiorstwie?

Zwłaszcza w dużych organizacjach wdrożenie rozwiązań takich jak zarządzanie płynnością, prognozowanie przepływów pieniężnych czy rachunek kosztów działań to konieczność. Powodem jest ogromna ilość danych, które trzeba uwzględnić, podejmując decyzje. Hurtownie danych, na których opierają się analizy, to ogromny wolumen informacji – ich przetwarzanie bez wykorzystania systemów IT jest praktycznie niemożliwe. Ręczny proces byłby nie tylko czasochłonny, ale również podatny na błędy. Dodatkową przeszkodą jest to, że w momencie sporządzenia raportu płynące z niego wnioski mogłyby być już nieaktualne.

Powyższe problemy rozwiązują systemy analityki biznesowej. Jeżeli organizacja wykorzystuje już pewne rozwiązania informatyczne, pozostaje kwestia ich integracji. Rezultat? Nieporównywalnie lepsza jakość danych, a także – w dłuższej perspektywie – niższe koszty ich pozyskania i przetworzenia. Wyzwaniem jest jednak dobór odpowiedniego narzędzia, które będzie „spinało” wykorzystywane w firmie systemy i służyło generowaniu raportów dla kadry zarządzającej. Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań mających na celu poprawę zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstw – pozwól, że pomożemy również Twojej firmie.

Kiedy wdrożyć zarządzanie płynnością?

 • Gdy wiedza o wydatkach ponoszonych przez organizację, w tym kosztach wytworzenia produktu, jest niewystarczająca – zarządzanie rentownością i rachunek kosztów działań pozwalają nie tylko upewnić się, że rezultatem sprzedaży będzie zysk, ale również przygotować budżet na nieprzewidziane wydatki.
 • Gdy w firmie nie są przygotowywane prognozy finansowe – zarządzanie płynnością finansową zakłada stały dostęp do informacji, które są kluczowe podczas podejmowania decyzji; ma to duże znaczenie np. dla firm działających sezonowo.
 • Gdy kontrahenci zalegają z płatnościami – zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie może pomóc też w sytuacji, gdy organizacja udziela kredytów kupieckich, czyli wystawia faktury z odroczonym terminem płatności.
expand_less
close

Ta strona używa plików cookie w celu zbierania statystyk. Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegółowe warunki przechowywania ciasteczek lub całkowite ich wyłączenie jest możliwe z poziomu konfiguracji Twojej przeglądarki.

Akceptuję
Skip to content