FIM Aurum
Optymalizacja rentowności

Cele projektu

 • Wdrożenie Rachunku Rentowności Produktów, Klientów, Zleceń jako kluczowy element systemu podejmowania decyzji w oparciu o faktyczne wyniki, a nie tylko na podstawie intuicji.
 • Wdrożenie wiarygodnej kalkulacji Technicznego Kosztu Wytworzenie.
 • Wdrożenie skutecznych metod zarządzania przyszłością, w oparciu o holistycznego systemu symulacji, planowania i prognozowania biznesu.
 • Wdrożenie systemowego zarządzania płynnością finansową w oparciu o system prognozowania Cash Flow.

Korzyści

 • Maksymalizacja zysku przez identyfikację i kształtowanie rentownych zachowań klientów i pracowników.
 • Zarządzanie rentownością portfeli produktowych, świadome i odpowiedzialne kształtowanie polityki cenowo-rabatowe.
 • Wyznaczanie progu rentowności i wiarygodne kosztorysowanie ofert, samodzielnie przez personel handlowy, bez konieczności angażowania wiecznie „zarobionych” kluczowych osób personelu technicznego.
 • Zarządzanie i optymalizacja kosztów niewykorzystanych zasobów.
 • Promocje cenowe i możliwość zarabiania na sprzedaży produktów nawet poniżej kosztu wytworzenia.
 • Stały pomiar efektywności ekonomicznej produktów, klientów, kanałów dystrybucji, handlowców, segmentów rynku, procesów…
 • Symulacje i wiarygodne analizy wpływu planowanych decyzji biznesowych na zyskowność firmy.
 • Zarządzanie przyszłością i planowanie nie tylko na podstawie intuicji, ale również na podstawie wiarygodnych analiz.
 • Zarządzanie płynnością finansową i wiarygodne prognozowanie zapotrzebowania na gotówkę w perspektywie tygodnia, miesiąca, kwartału.

Produkty / rezultaty

System symulacji, planowania i zarządzania efektywnością biznesu, zaprojektowany i wdrożony stosownie do specyfiki i skali Firmy. System klasy Business Intelligence (BI), w zakres, którego wchodzą:

 • Symulacje, Planowanie, Budżetowanie i pomiar efektywności biznesu.
 • Rachunek Rentowności Produktów, Klientów, Zleceń.
 • Kalkulacja TKW (technicznego kosztu wytworzenie).
 • Analizy progów rentowności.
 • Pomiar kosztów niewykorzystanych zasobów.
 • Dynamiczne kalkulatory norm technologicznych oraz ofert i wycen.
 • Prognozowanie Cash Flow.
 • Pulpity managerskie obrazujące efektywność biznesu, procesów, managerów, handlowców, portfeli produktów, klientów, zleceń.

Przebieg projektu

Zastosowane będzie podejście do projektowania, budowy i wdrażania, w oparciu o predefiniowaną platformę CETI i własną metodykę, która pozwoli szybko i skutecznie tworzyć systemy controllingowe klasy Business Intelligence (BI).

ETAP 1: Diagnoza i plan wdrożenia

 • analiza systemu raportowania i informacji zarządczej
 • ocena dostępności danych ewidencyjnych z systemów ERP, CRM, MES, FK, Magazynowych i innych
 • opracowanie kolejności i planu wdrożenia poszczególnych elementów systemu controllingowego

ETAP 2: Koncepcja i budowa prototypu

Poszczególne elementy systemu wdrażane są sukcesywnie w sposób przyrostowy. Aby zminimalizować ryzyko i szybko zobaczyć jakie korzyści biznesowe daje CETI zaczynamy od szybkiej budowy prototypu w następujących krokach (Work Itemach):

 • opracowanie koncepcji, w wyniku której zostaje zaprojektowany model controllingowy oraz tabele danych wejściowych do modelu
 • zasilenie tabel wejściowych szybkimi mechanizmami z wykorzystaniem danych w programie Excel
 • budowa prototypu modelu
 • stabilizacja prototypu i ocena korzyści

ETAP 3: Wdrożenie systemu

 • budowa docelowych automatycznych mechanizmów zasilania
 • budowa raportów, analiz i pulpitów managerskich
 • wdrożenie stałych procesów controllingowych pozwalających systemowo analizować, oceniać i podejmować decyzje, świadomie rozwijać biznes i poprawiać wyniki
expand_less
close

Ta strona używa cookie w celu zbierania statystyk oraz preferencji językowych. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegółowe warunki przechowywania ciasteczek lub całkowite ich wyłączenie jest możliwe z poziomu konfiguracji Twojej przeglądarki.

Akceptuję
Skip to content