FIM Azymut
Strategia rozwoju firmy

czas trwania projektu: 30–90 dni

Cele projektu

 • Opracowanie strategii rozwoju.
 • Określenie kluczowych zasobów umożliwiających efektywne konkurowanie.
 • Podniesienie sprawności organizacyjnej.

Korzyści

 • Oszczędność zasobów — podniesienie efektywności wykorzystania zasobów finansowych, ludzkich i rzeczowych przez zaangażowanie w projekty i działania realizujące wybrane opcje rozwoju.
 • Poprawa komunikacji — pracownicy uzyskają kompleksową informację o intencjach właściciela i priorytetach firmy, co umożliwi podejmowanie właściwych działań i decyzji.
 • Rozwój kompetencji pracowników — udział w projekcie pozwala zrozumieć i dostosować działania do oczekiwań rynku.

Produkty / rezultaty

Wynikiem projektu jest raport obejmujący:

 1. Analizy strategiczne:
  • SWOT, analiza portfeli produktów, analiza sprzedaży i kanałów dystrybucji (poziom 1),
  • analiza rynku i konkurencji — benchmarking (poziom 2),
  • analiza rentowności produktów i klientów (poziom 3).
 2. Domeny (strategia segmentów rynkowych i kierowanych do nich produktów).
 3. Strategia wobec kanałów dystrybucji.
 4. Plan sprzedaży (poziom 1 — 1 rok, poziom 2 — 3 lata).
 5. Strategia konkurowania (poziom 3).
 6. Kluczowe wskaźniki sukcesu (KPI).
 7. Opis projektów realizujących strategię (poziom 1 — 1 rok, poziom 2 — 3 lata).

Przebieg projektu

Metodologia partycypacja polegająca na zaangażowaniu kluczowych pracowników w główne decyzje strategiczne; w trakcie projektu konsultanci przygotowują propozycje alternatywnych kierunków rozwoju, które są omawiane podczas warsztatów.

ETAP 1: Przygotowawczy

 • analiza struktury organizacyjnej, wywiady z kluczowymi pracownikami
 • uporządkowanie portfela produktów
 • uzgodnienie zakresu danych wewnętrznych niezbędnych do realizacji projektu i opracowanie pakietu informacyjnego przez pracowników
 • inwentaryzacja informacji rynkowych i uzgodnienie źródeł ich pozyskania

ETAP 2: Domeny (produkt vs rynek)

 • opracowane na podstawie analiz danych sprzedażowych
 • warsztat strategiczny oraz raport podsumowujący uzgodnienia warsztatowe

ETAP 3: Opracowanie strategii kanału dystrybucji i planu sprzedaży

ETAP 4: Opracowanie strategii konkurowania

 • analiza konkurencji
 • warsztat strategiczny oraz raport podsumowujący uzgodnienia warsztatowe

ETAP 5: Projekty strategiczne

 • warsztat strategiczny i szkolenie z zakresu zarządzania projektami w celu merytorycznego przygotowania zespołu
 • identyfikacja kluczowych zasobów do realizacji strategii
 • opracowanie projektów strategicznych oraz wprowadzenie narzędzia do zarządzania projektami

ETAP 6: Podsumowanie KPI w sprzedaży

Opis usługi uwzględnia przykładowy jej przebieg. Szczegółowy zakres i przebieg usługi jest każdorazowo uzgadniany z Klientem.

Strategia rozwoju przedsiębiorstwa – dla kogo?

Z usługi opracowania i wdrożenia planu rozwoju może skorzystać każda firma – bez względu na wielkość, strukturę organizacyjną i branżę, w jakiej działa.

W trakcie funkcjonowania na rynku przedsiębiorstwa ustawicznie dokonują reewaluacji opracowanej strategii. Do skorzystania z usługi opracowania strategii firmy skłonić może wiele czynników, w tym zwłaszcza zmieniające się otoczenie biznesowe i zmiany zachodzące w samej organizacji. W rezultacie budowanie strategii firmy to usługa skierowana nie tylko do podmiotów, które dopiero co powstały, ale również dla tych, które są obecne na rynku od wielu lat.

Opracowujemy strategie rozwoju przedsiębiorstw działających w różnych branżach – w naszym portfolio znajduje się choćby:

 • Strategia rozwoju firmy usługowej.
 • Strategia rozwoju przedsiębiorstwa budowlanego.
 • Koncepcja rozwoju firmy z branży tekstylnej.
 • Strategia rozwoju firmy z sektora spożywczego.
 • Strategia biznesowa dla firmy metalowej, meblowej i wielu innych.

Strategia rozwoju przedsiębiorstwa – znaczenie

 • Strategia przedsiębiorstwa wyznacza wizję rozwoju i cele, do realizacji których będzie dążył cały zespół – od kadry zarządzającej, przez menedżerów aż do pracowników niższego szczebla.
 • Strategia rozwoju firmy ułatwia opracowanie strategii marketingowej oraz budowę wizerunku – w rezultacie organizacja jest postrzegana przez potencjalnych kontrahentów jako jednolita, mająca określoną wizję i będąca stabilnym partnerem biznesowym.
 • Strategia rozwoju firmy to lepsze zarządzanie ryzykiem – analiza wszystkich aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa pozwala zidentyfikować potencjalne punkty zapalne, antycypować problemy i skutecznie im zapobiegać.
 • Strategie firm ułatwiają wdrażanie zmian, a także ocenę ich skuteczności – plan rozwoju przedsiębiorstwa może przewidywać alokację zasobów lub koordynację działania różnych działów, aby osiągnąć założone cele w krótkim, średnim i długim terminie.
 • Strategia firmy ma szczególne znaczenie dla ambitnych organizacji, które w najbliższym czasie chcą pozyskać finansowanie – plan rozwoju przedsiębiorstwa może wpłynąć na decyzje potencjalnych inwestorów.

Strategie firm – komunikacja w organizacji

Planowanie strategiczne w firmie nie przyniesie oczekiwanych wyników, jeżeli pracownicy nie zostaną poinformowani o założeniach strategii. Zinternalizowanie celów powinno odbywać się etapami – kadra zarządzająca może wziąć udział w dedykowanych warsztatach, aby następnie w przystępny sposób przekazać kluczowe informacje pracownikom niższego szczebla. Prezentacja strategii firmy może odbyć się w ramach PR-u wewnętrznego – dobrym rozwiązaniem jest przygotowanie czytelnych materiałów oraz umożliwienie pracownikom zgłaszania pytań czy uwag.

Prezentacja strategii firmy bywa niekiedy niesłusznie traktowana po macoszemu. Tymczasem właściwe zakomunikowanie i wdrożenie strategii pozwala uzyskać przewagę konkurencyjną, gdy w rezultacie zarówno zarząd, jak i pracownicy identyfikują się z celami przedsiębiorstwa i wiedzą, co chcą osiągnąć. Stąd też określając misję, wizję i strategię przedsiębiorstwa, należy zwrócić uwagę na politykę informacyjną.

Strategie przedsiębiorstwa – co, gdy ich brak?

Projektowanie strategii przedsiębiorstwa jest istotne z co najmniej kilku powodów, ale z perspektywy kadry zarządzającej kluczowym terminem jest konkurencyjność. Brak strategii rozwoju oznacza, że organizacja nie jest wyposażona w odpowiednie narzędzia, by mieć wpływ na swoją pozycję na rynku.

Brak strategii dla firmy skutkuje także innymi konsekwencjami:

 • Chaotycznymi i nieskoordynowanymi działaniami – w rezultacie podejmowane na szczeblu executive decyzje mogą okazać się kontrproduktywne, ucierpieć może również wizerunek organizacji.
 • Brakiem możliwości oceny rozwoju przedsiębiorstwa – niestosowanie kluczowych wskaźników sukcesu czy benchmarkingu uniemożliwia ocenę skuteczności realizowanych działań i rzeczywistej pozycji podmiotu na rynku.
 • Problemami kadrowymi – gdy strategia w firmie nie istnieje, organizacja nie jest postrzegana jako atrakcyjne miejsce pracy, które zapewnia rozwój; przedsiębiorstwo ma wówczas problem z przyciągnięciem do siebie talentów.
 • Blokadą rozwoju – organizacja nie dysponuje narzędziami, które są niezbędne dla dalszego rozwoju, w konsekwencji czego nie może dołączyć do grona liderów branży.

Podejmując decyzje biznesowe, nie trzeba kierować się intuicją – można działać zgodnie z wcześniej opracowanym planem strategicznym. Chcesz wiedzieć, na czym skoncentrować uwagę, aby zdobyć pozycję lidera w swojej branży? Skorzystaj ze wsparcia specjalistów – zapytaj o ofertę w zakresie opracowania strategii rozwoju Twojego biznesu.

expand_less
close

Ta strona używa plików cookie w celu zbierania statystyk. Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegółowe warunki przechowywania ciasteczek lub całkowite ich wyłączenie jest możliwe z poziomu konfiguracji Twojej przeglądarki.

Akceptuję
Skip to content