FIM Compass
Audyt technologiczny / mapa drogowa transformacji cyfrowej

czas trwania projektu: 1 miesiąc

Cele projektu

 • Określenie dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa — sprawdzenie na ile procesy realizowane są w firmie w oparciu o technologie cyfrowe.
 • Przygotowanie przedsiębiorstwa do cyfrowej transformacji, czyli zamiany procesów „analogowych” na cyfrowe.
 • Opracowanie materiału, który może być istotnym elementem strategii rozwoju firmy.
 • Wypracowanie dokumentu, który jest niezbędnym materiałem (załącznikiem do wniosku) przy ubieganiu się o dofinansowanie transformacji firmy w ramach Działania 1.2 Priorytet 1 „Przedsiębiorczości i Innowacje” FEPW 2021–2027.

Produkty / rezultaty

W wyniku projektu wypracowany zostanie dokument Mapa Drogowa Cyfrowej Transformacji, który będzie zawierał spis najistotniejszych projektów oraz inicjatyw obszarze wdrożenia technologii Przemysłu 4.0. W dokumencie Mapy Drogowej Cyfrowej Transformacji powinny znaleźć się między innymi: opis oraz definicja celów tej transformacji, opis priorytetowych projektów i inicjatyw wraz z ich skategoryzowaniem na podstawie oceny wielu aspektów, takich jak np. skala wpływu, przewidywane nakłady inwestycyjne czy okres wdrożeniowy, schemat przebiegu transformacji oraz kolejno podejmowanych działań, a także plan działań, które należy podjąć, aby uruchomić fazę implementacyjną. Dokument ten jest też niezbędnym załącznikiem do wniosku o dotację w ramach Działania 1.2 Priorytet 1 „Przedsiębiorczości i Innowacje” FEPW 2021–2027.

Przebieg projektu

ETAP 1: Przedstawienie metodologii diagnozy organizacji ADMA

 • przedstawienie metodologii ADMA
 • wybranie z grona pracowników grupy osób, które wezmą udział w diagnozie i wypełnianiu ankiety

ETAP 2: Przeprowadzenie ankiety

 • przeprowadzenie ankiety wśród kluczowych pracowników firmy
 • analiza i przedstawienie wyników ankiety
 • określenie obszarów objętych mapą

ETAP 3: Warsztaty wstępne

 • wizytacja w obszarów działania firmy podlegających ocenie
 • odbycie spotkań z wybranymi pracownikami firmy
 • zrozumienie aktualnie stosowanych rozwiązań i procesów
 • określenie potrzeb w zakresie cyfryzacji firmy
 • przedyskutowanie dostępnych rozwiązań
 • określenie celów biznesowych

ETAP 4: Analiza

 • zebranie do tej pory zidentyfikowanych inicjatyw w obszarze potrzeb narzędzi Przemysłu 4.0 i optymalizacji procesowych
 • analiza stanu obecnego

ETAP 5: Określenie priorytetów dla realizacji celów biznesowych firmy

 • przygotowanie listy priorytetów
 • stworzenie sekwencji transformacji cyfrowej

ETAP 6: Raport wstępny

Sporządzenie wstępnego raportu obejmującego takie aspekty, jak:

 • charakterystyka dotychczasowego modelu przedsiębiorstwa
 • określenie poziomu, na jakim są wykorzystywane technologie cyfrowe
 • Plan Rozwoju będący następstwem audytu procesów operacyjnych
 • Mapę Drogową Cyfrowej Transformacji, która powinna wskazywać kierunki rozwoju oraz zidentyfikowane priorytetowe projekty

ETAP 7: Warsztaty strategiczne

Warsztaty strategiczne z kluczowymi pracownikami, w trakcie których przeprowadzane są dogłębne dyskusje z osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie transformacji w swoich obszarach. Kluczową kwestią w trakcie tych warsztatów jest prezentacja potencjalnych obszarów rozwoju, a także ustalonych celów strategicznych realizowanej transformacji.

ETAP 8: Mapa Drogowa Cyfrowej Transformacji

Sporządzenie ostatecznej wersji dokumentu Mapy Drogowej Cyfrowej Transformacji.

Opis usługi uwzględnia przykładowy jej przebieg. Szczegółowy zakres i przebieg usługi jest każdorazowo uzgadniany z Klientem.

Czym jest Przemysł 4.0?

Silnik parowy zrewolucjonizował sposób wytwarzania dóbr przez człowieka. Jednak był to dopiero pierwszy etap w czasie trwającego ponad 250 rozwoju przemysłu. Kolejnym ważnym krokiem była elektryfikacja, a następnym: cyfryzacja. Aktualna ocena i diagnoza dojrzałości cyfrowej wielu firm wskazuje na potrzebę wprowadzenia istotnych zmian. Doradztwo i szkolenia w kierunku automatyzacji i robotyzacji w MŚP pomagają dziś znacznie zwiększyć wydajność przedsiębiorstw, a tym samym wpłynąć na ich konkurencyjność i osiągane zyski. Tymczasem coraz bardziej pożądana jest transformacja firmy w kierunku Przemysłu 4.0, czyli zupełnie nowego podejścia do tematu produkcji.

Szybko rozwijająca się technologia otwiera bowiem nowe możliwości dla istniejących na rynku podmiotów. Przykładem może być sieć 5G, umożliwiająca wymianę bardzo dużych ilości informacji pomiędzy poszczególnymi maszynami i systemami. Automatyzacja procesów produkcyjnych zmienia też miejsce człowieka w nowoczesnej firmie. Coraz ważniejsza staje się elastyczność produkcji oraz indywidualizacja towarów. Dlatego też, aby wykonać mapę drogowej transformacji cyfrowej w kierunku Przemysłu 4.0, konieczny jest audyt procesów produkcyjnych, usługowych i biznesowych. Na podstawie uzyskanych ocen można stworzyć system łączący wszystkie elementy nowoczesnego przedsiębiorstwa.

Rola audytu technologicznego i mapy transformacji cyfrowej

Ocena dojrzałości cyfrowej jest zawsze pierwszym elementem audytu technologicznego. Wynika to z faktu, że Przemysł 4.0 opiera się na przesyłaniu ogromnej ilości danych. Dlatego też doradztwo i szkolenia w kierunku automatyzacji i robotyzacji w MŚP obejmują wdrażanie nowoczesnych systemów informatycznych, służących do zarządzania i zbierania tego typu informacji w czasie procesu. Diagnoza dojrzałości cyfrowej wskazuje na to, jaka część danych wprowadzana jest automatycznie. Transformacja firmy w kierunku Przemysłu 4.0 możliwa jest tylko w przypadku przedsiębiorstw, które wdrożyły już cyfrowe rozwiązania kontroli całej produkcji: zaczynając od magazynów, przez procesy produkcyjne i kontrolę jakości, aż po zarządzanie zasobami ludzkimi oraz sprzedaż. Dobrze wykonany audyt procesów produkcyjnych, usługowych i biznesowych pomaga przygotować mapę drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0, czyli wdrożyć te rozwiązania, które uzupełnią podstawowy system informatyczny funkcjonujący w danej firmie.

Jakie korzyści przynosi transformacja w kierunku Przemysłu 4.0?

 • Elastyczność produkcji. Autonomiczna komunikacja pomiędzy maszynami z możliwością przesyłania dużych ilości informacji w krótkim czasie, umożliwia szybkie przezbrajanie się linii produkcyjnej, a tym samym dużą indywidualizację otrzymywanych produktów.
 • Ocena i diagnoza dojrzałości cyfrowej pozwala wdrożyć elementy sztucznej inteligencji. W ten sposób proces może się sam doskonalić, uzyskując wyższą wydajność oraz niższe koszty.
 • Wyższa jakość produkcji. Transformacja firmy w kierunku Przemysłu 4.0 to zbieranie większej ilości danych z procesu technologicznego. Dzięki temu system szybciej wynajduje odchyłki od zadanych wartości, co umożliwia bieżące korygowanie błędów. W efekcie wyprodukowane elementy będą charakteryzować się większą dokładnością wykonania.
 • Doskonalenie przedsiębiorstwa. Mapa drogowa transformacji cyfrowej w kierunku Przemysłu 4.0 pozwala na zbieranie znacznie dokładniejszych informacji z każdego elementu działania firmy. Sztuczna inteligencja umożliwia przeanalizowanie tak dużych zasobów danych i wyciągnięcia z nich wniosków w postaci nowych możliwości rozwoju oraz doskonalenia firmy.

Dokładny audyt procesów produkcyjnych, usługowych i biznesowych to pierwszy krok ku ciągłemu, nieprzerwanemu samodoskonaleniu się Twojej firmy.

Dlaczego warto skorzystać z naszej pomocy?

FIM Consulting posiada duże doświadczenie w zakresie doradztwa i szkolenia w kierunku automatyzacji i robotyzacji w MŚP. Każda firma jest inna i dlatego też wymaga indywidualnego podejścia. Osobiście wykonujemy audyt procesów produkcyjnych, usługowych oraz biznesowych w Twojej firmie. Na podstawie uzyskanych informacji możemy zaproponować konkretne działania, ujęte w mapie drogowej transformacji cyfrowej w kierunku Przemysłu 4.0 Wykonany audyt technologiczny jest także odpowiedzią, jakie elementy firmy działają prawidłowo, a jakie wymagają działania zarządu. Taka ocena i diagnoza dojrzałości cyfrowej ma ogromną wartość praktyczną – wyznacza słabsze aspekty działania przedsiębiorstwa. Dlatego też uzupełnieniem audytu technologicznego jest także doradztwo oraz szkolenie w kierunku automatyzacji i robotyzacji w MŚP. Natomiast mapa drogowej transformacji, która wieńczy nasze działania, stanowi podstawę pod wdrażanie nowych systemów zarządzania oraz uzyskiwania dopłat w ramach działania 1.2 Priorytet 1 „Przedsiębiorczość i innowacje”. Szybki rozwój firmy to szansa nie tylko dla zarządu, ale także całej gospodarki!

expand_less
close

Ta strona używa plików cookie w celu zbierania statystyk. Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegółowe warunki przechowywania ciasteczek lub całkowite ich wyłączenie jest możliwe z poziomu konfiguracji Twojej przeglądarki.

Akceptuję
Skip to content