FIM Compass
Audyt technologiczny / mapa drogowa transformacji cyfrowej

czas trwania projektu: 1 miesiąc

Cele projektu

 • Określenie dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa — sprawdzenie na ile procesy realizowane są w firmie w oparciu o technologie cyfrowe.
 • Przygotowanie przedsiębiorstwa do cyfrowej transformacji, czyli zamiany procesów „analogowych” na cyfrowe.
 • Opracowanie materiału, który może być istotnym elementem strategii rozwoju firmy.
 • Wypracowanie dokumentu, który jest niezbędnym materiałem (załącznikiem do wniosku) przy ubieganiu się o dofinansowanie transformacji firmy w ramach Działania 1.2 Priorytet 1 „Przedsiębiorczości i Innowacje” FEPW 2021–2027.

Produkty / rezultaty

W wyniku projektu wypracowany zostanie dokument Mapa Drogowa Cyfrowej Transformacji, który będzie zawierał spis najistotniejszych projektów oraz inicjatyw obszarze wdrożenia technologii Przemysłu 4.0. W dokumencie Mapy Drogowej Cyfrowej Transformacji powinny znaleźć się między innymi: opis oraz definicja celów tej transformacji, opis priorytetowych projektów i inicjatyw wraz z ich skategoryzowaniem na podstawie oceny wielu aspektów, takich jak np. skala wpływu, przewidywane nakłady inwestycyjne czy okres wdrożeniowy, schemat przebiegu transformacji oraz kolejno podejmowanych działań, a także plan działań, które należy podjąć, aby uruchomić fazę implementacyjną. Dokument ten jest też niezbędnym załącznikiem do wniosku o dotację w ramach Działania 1.2 Priorytet 1 „Przedsiębiorczości i Innowacje” FEPW 2021–2027.

Przebieg projektu

ETAP 1: Przedstawienie metodologii diagnozy organizacji ADMA

 • przedstawienie metodologii ADMA
 • wybranie z grona pracowników grupy osób, które wezmą udział w diagnozie i wypełnianiu ankiety

ETAP 2: Przeprowadzenie ankiety

 • przeprowadzenie ankiety wśród kluczowych pracowników firmy
 • analiza i przedstawienie wyników ankiety
 • określenie obszarów objętych mapą

ETAP 3: Warsztaty wstępne

 • wizytacja w obszarów działania firmy podlegających ocenie
 • odbycie spotkań z wybranymi pracownikami firmy
 • zrozumienie aktualnie stosowanych rozwiązań i procesów
 • określenie potrzeb w zakresie cyfryzacji firmy
 • przedyskutowanie dostępnych rozwiązań
 • określenie celów biznesowych

ETAP 4: Analiza

 • zebranie do tej pory zidentyfikowanych inicjatyw w obszarze potrzeb narzędzi Przemysłu 4.0 i optymalizacji procesowych
 • analiza stanu obecnego

ETAP 5: Określenie priorytetów dla realizacji celów biznesowych firmy

 • przygotowanie listy priorytetów
 • stworzenie sekwencji transformacji cyfrowej

ETAP 6: Raport wstępny

Sporządzenie wstępnego raportu obejmującego takie aspekty, jak:

 • charakterystyka dotychczasowego modelu przedsiębiorstwa
 • określenie poziomu, na jakim są wykorzystywane technologie cyfrowe
 • Plan Rozwoju będący następstwem audytu procesów operacyjnych
 • Mapę Drogową Cyfrowej Transformacji, która powinna wskazywać kierunki rozwoju oraz zidentyfikowane priorytetowe projekty

ETAP 7: Warsztaty strategiczne

Warsztaty strategiczne z kluczowymi pracownikami, w trakcie których przeprowadzane są dogłębne dyskusje z osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie transformacji w swoich obszarach. Kluczową kwestią w trakcie tych warsztatów jest prezentacja potencjalnych obszarów rozwoju, a także ustalonych celów strategicznych realizowanej transformacji.

ETAP 8: Mapa Drogowa Cyfrowej Transformacji

Sporządzenie ostatecznej wersji dokumentu Mapy Drogowej Cyfrowej Transformacji.

expand_less
close

Ta strona używa cookie w celu zbierania statystyk oraz preferencji językowych. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegółowe warunki przechowywania ciasteczek lub całkowite ich wyłączenie jest możliwe z poziomu konfiguracji Twojej przeglądarki.

Akceptuję
Skip to content