FIM Market
Strategia i optymalizacja sprzedaży

czas trwania projektu: 30–90 dni

Cele projektu

 • Przygotowanie procedur pracy działu handlowego.
 • Opracowanie procedury planowania sprzedaży.
 • Wdrożenie nowych procesów i procedur pracy.
 • Przygotowanie strategii sprzedaży i kanałów dystrybucji.
 • Przygotowanie narzędzi analitycznych do badania portfela klientów.
 • Przygotowanie procedury decyzyjnej umożliwiającej optymalizację zasobów.
 • Dobór firmy IT i wybór aplikacji CRM.
 • Produktywne wdrożenie aplikacji CRM.
 • Przygotowanie systemu pomiaru efektywności sprzedaży.

Korzyści

 • Zwiększenie wolumenu i rentowności sprzedaży.
 • Podniesienie efektywności i produktywności poziomu obsługi klientów.
 • Poprawa wykorzystania zasobów.
 • Poprawa efektywności pracy poprzez wdrożenie procesów i procedur pracy.

Produkty / rezultaty

 • Proces planowania sprzedaży.
 • Narzędzie IT do planowania sprzedaży – CETI.
 • Mapa i opis procesu sprzedaży.
 • Zarządzanie portfelami klientów – koncepcja, narzędzia i wdrożenie – portfel klientów.
 • Rozwój kompetencji pracowników – umożliwiające efektywną pracę z nowymi procesami.
 • Koncepcja CRM – specyfikacja obejmująca procesy i analitykę oraz wsparcie w wyborze firmy wdrażającej.
 • Wdrożona aplikacja CRM.
 • BI konsolidujący analitykę sprzedaży CRM/ERP.

Przebieg projektu

Metodologia partycypacja polegająca na zaangażowaniu kluczowych pracowników w główne decyzje; w trakcie projektu konsultanci przygotowują propozycje modyfikacji procedur pracy, które są omawiane w podczas warsztatów.

ETAP 1: Przygotowawczy

 • analiza danych sprzedażowych
 • szkolenie wstępne – koncepcja marketingu relacyjnego, przykłady i wdrożenia
 • fotografia realizowanych procesów sprzedaży i obsługi klienta
 • przeprowadzenie audytu procesów sprzedażowych pod kątem spójności z koncepcją CRM
 • opracowanie studium przypadku w oparciu o historię klientów w firmie (na potrzeby studium przypadku zostanie skonstruowany portfel klientów obejmujący historię sprzedaży oraz charakterystykę poszczególnych klientów)

ETAP 2: Warsztat strategiczny nr 1 – opracowanie wizji obsługi klienta z uwzględnieniem tworzenia przewagi konkurencyjnej, przeprowadzony zostanie w oparciu o studium przypadku przygotowane na podstawie historii klientów

W trakcie warsztatów zidentyfikowane zostaną najważniejsze decyzje podejmowane w kontekście:

 • zarządzania portfelami klientów
 • alokacji zasobów w zależności od kategorii klienta
 • głównych decyzji podejmowanych w odniesieniu do klienta
 • zakresu informacyjnego niezbędny do zarządzania klientem
 • tworzenia przewagi konkurencyjnej

ETAP 3: Procesy obsługi klienta – mapy i opisy

 • opracowane zostaną mapy procesów wraz z opisami
 • wstępne testy procesów – wytypowani zostaną pracownicy testujący przygotowane rozwiązania procesowe w codziennej pracy z klientem
 • korekta procesów – w oparciu o informację zwrotną przeprowadzone zostaną prace mające na celu weryfikację procesu
 • raport podsumowujący uzgodnienia warsztatowe

ETAP 4: Opracowanie procesu planowania sprzedaży

 • planowanie „od dołu” od poziomu najważniejszych klientów
 • struktura sprzedaży
 • dezagregacja planu sprzedaży na poszczególnych pracowników
 • opracowanie systemu „wyprzedzającej” kontroli planu sprzedaży i realizacji założeń strategii

ETAP 5: Warsztat strategiczny nr 2 – analizy sprzedaży

 • opracowanie analityki klienta oraz narzędzi pomiaru procesu sprzedażowego i kontroli efektywności sprzedaży
 • raport podsumowujący uzgodnienia warsztatowe

ETAP 6: Opracowanie specyfikacji dla firmy IT

ETAP 7: Przygotowanie pracowników do pracy w systemie CRM oraz bieżący nadzór

expand_less
close

Ta strona używa cookie w celu zbierania statystyk oraz preferencji językowych. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegółowe warunki przechowywania ciasteczek lub całkowite ich wyłączenie jest możliwe z poziomu konfiguracji Twojej przeglądarki.

Akceptuję
Skip to content