FIM Meritum
Audyt i diagnoza

czas trwania projektu: 5 dni

Cele projektu

 • Ocena sprawności organizacyjnej przedsiębiorstwa w kluczowych obszarach zarządzania.
 • Zebranie informacji o wewnętrznych strukturach, narzędziach i procedurach działania firmy.
 • Porównanie systemu działania firmy ze wzorcem rynkowym i wskazanie kierunków rozwoju.

Korzyści

 • Identyfikacja obszarów działania przedsiębiorstw, które powinny zostać skorygowane.
 • Opracowanie harmonogramu zmian w firmie.
 • Określenie planu rozwoju kluczowych kompetencji firmy.

Produkty / rezultaty

 1. Raport Ocena poziomu dojrzałości przedsiębiorstwa w obszarach:
  • organizacja i zarządzanie,
  • sprzedaż,
  • zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • produkcja / logistyka,
  • finanse.
 2. Ocena potrzeb rozwojowych i luk kompetencyjnych.
 3. Identyfikacja kierunków rozwoju.

Przebieg projektu

Metodologia partycypacja polegająca na zaangażowaniu kluczowych pracowników w ocenę obecnego poziomu rozwoju firmy.

Prace w interdyscyplinarnych zespołach zadaniowych – wypełnienie ankiet bilansów strategicznych.

ETAP 1: Analiza i ocena obecnej sytuacji w obszarach strategicznych

 • System Informacji Managerskiej – ewidencja kosztów, komunikacja celów, informacja kontrolna
 • organizacja i zarządzanie – planowanie strategiczne, procedury, struktura, kompetencje, kontrola
 • sprzedaż – kanały dystrybucji, struktura produktów i struktura klientów
 • zarządzanie zasobami ludzkimi – planowanie, rozwój, motywowanie, kontrola
 • produkcja/logistyka – procesy operacyjne: zaopatrzenie, konstrukcja/technologia, produkcja, magazyn i wysyłka
 • finanse – planowanie finansowe, kontrola, rentowność

ETAP 2: Benchmarking

 • przygotowanie graficznej prezentacji wyników analiz w postaci wykresów benchmarkingowych
 • raport podsumowujący wyniki audytu
 • prezentacja wyników dla zarządu i kluczowych pracowników

Opis usługi uwzględnia przykładowy jej przebieg. Szczegółowy zakres i przebieg usługi jest każdorazowo uzgadniany z Klientem.

Czym jest audyt firmy?

Audyt finansowy firmy to zgodnie z Ustawą o rachunkowości badanie sprawozdania finansowego wykonywane przez biegłego rewidenta. W praktyce realizują go niezależne firmy audytowe zatrudniające specjalistów z uprawnieniami przyznanymi przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów. Sam audyt przedsiębiorstwa według ustawy ma natomiast weryfikację prawidłowości sprawozdania sporządzonego przez firmę oraz wykrycie ewentualnych zniekształceń, które mogłyby istotnie wpłynąć na jego rozumienie przez czytelników. W praktyce jednak audyt finansowy firmy to tylko część badania, ponieważ polega ono również na:

 • ocenie poziomu dojrzałości przedsiębiorstwa w obszarach takich, jak: organizacja i zarządzanie, sprzedaż, zarządzanie zasobami ludzkimi, produkcja/logistyka – w efekcie jest to kompleksowa analiza funkcjonowania firmy;
 • ocenie potrzeb rozwojowych i luk kompetencyjnych – co pozwala wskazać niedociągnięcia, których wyeliminowanie przyniesie wymierne korzyści;
 • identyfikacji kierunków rozwoju przedsiębiorstwa – co jest kluczowe m.in. przy tworzeniu strategii jego dalszego działania.

W efekcie audyt firmy przeprowadza się w różnych celach i na różnych etapach działalności, ponieważ jakościowa diagnoza przedsiębiorstwa może być punktem wyjścia do wdrożenia istotnych zmian czy podjęcia działań rozwojowych.

Dlaczego warto przeprowadzić audyt firmy?

Przeprowadzenie audytu przedsiębiorstwa to nie tylko wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisów prawa, ale również działanie, które można i warto wykonać dobrowolnie. Firmy audytowe mogą bowiem dokonać analizy i oceny sytuacji w przedsiębiorstwie, co może przynieść wiele korzyści. Pozwala bowiem nie tylko znaleźć obszary wymagające poprawy, ale również wskazać kierunki dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Co istotne, diagnoza przedsiębiorstwa, którą przeprowadza firma audytowa to nie tylko audyt finansowy firmy, ale również ocena innych obszarów jej działania. Specjaliści zatrudnieni przez zewnętrzne firmy audytorskie posiadają bowiem umiejętności oraz doświadczenie pozwalające zestawić uzyskane rezultaty badania z modelami wzorcowymi dla danej branży. W efekcie możliwe jest wskazanie obszarów wymagających poprawy oraz opracowanie harmonogramu zmian, czym również zajmuje się firma przeprowadzająca audyt.

Kiedy warto przeprowadzić audyt przedsiębiorstwa?

Audyt firmy warto przeprowadzić w wielu różnych sytuacjach, ponieważ takie badanie pozwala nie tylko wykryć ewentualne nieprawidłowości, ale również odkryć obszary, które warto usprawnić. Wykonać go można między innymi wtedy, gdy:

 • zobowiązują do tego obowiązujące przepisy prawa – audyt finansowy przedsiębiorstwa jest wymagany w zależności od obszaru jego działania, formy prawnej, czy wielkości;
 • przeprowadzony został audyt wewnętrzny w firmie, jednak jego rezultaty nie są zadowalające – wyniki zewnętrznego audytu firmy są znacznie bardziej wiarygodne, a doświadczona firma audytowa jest w stanie wskazać wszystkie obszary wymagające poprawy;
 • przedsiębiorstwo opracowuje strategię działania na kolejne lata – audyt firmy pozwala między innymi wskazać najbardziej rentowne obszary działalności bądź kierunki działania, które umożliwią szybki rozwój. Poza tym audyt firmy może zdiagnozować również słabe i mocne strony przedsiębiorstwa, dzięki czemu będzie ono mogło wykorzystywać swoją siłę oraz niwelować braki.

Komu zlecić audyt i kontrolę finansową firmy?

Audyt zewnętrzny firmy zgodnie z przepisami powinien być przeprowadzony przez specjalistów posiadających uprawnienia biegłego rewidenta. Firma audytowa może jednak oferować znacznie szerszy zakres usług, których przykładem może być audyt procesów sprzedażowych w firmie, czy analiza funkcjonowania firmy. Warto w tym przypadku zwrócić uwagę na doświadczenie firmy audytowej oraz główne branże, które są przez nią obsługiwane. Audyt dla firm wymaga bowiem znajomości specyfiki danej branży, ponieważ ułatwia to przeprowadzanie badania. Poza tym warto zwrócić uwagę na zakres świadczonych usług, ponieważ dobrowolny audyt finansowy może być przeprowadzany w wielu różnych celach. Kluczowe staje się zatem odpowiednie zaprezentowanie wyniku badania oraz przedstawienie sprecyzowanych wniosków.

expand_less
close

Ta strona używa plików cookie w celu zbierania statystyk. Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegółowe warunki przechowywania ciasteczek lub całkowite ich wyłączenie jest możliwe z poziomu konfiguracji Twojej przeglądarki.

Akceptuję
Skip to content