FIM Optimum
Optymalizacja zarządzania organizacją

czas trwania projektu: 90 dni

Cele projektu

 • Uporządkowanie struktury organizacyjnej i powiązań między działami pod kątem przejrzystości odpowiedzialności i decyzji.
 • Uporządkowanie procesów produkcji i sprzedaży.
 • Organizacja Systemu Informacji Zarządczej (SIM).
 • Wprowadzenie zarządzania projektowego.
 • Opracowanie systemu motywacyjnego.

Korzyści

 • Oszczędność zasobów – podniesienie efektywności wykorzystania zasobów finansowych, ludzkich i rzeczowych przez zaangażowanie w projekty i działania realizujące kierunki rozwoju.
 • Kontrola nad efektywnością zarządzania i procesów przebiegających w firmie.
 • Optymalizacja (obniżenie) kosztów.
 • Podniesienie kompetencji pracowników i usprawnienie współpracy działów firmy.

Produkty / rezultaty

 • Struktura organizacyjna oraz opracowane zakresy odpowiedzialności kluczowych managerów.
 • Mapy i opisy procesów sprzedaży i produkcji oraz wskazówki dotyczące restrukturyzacji tych procesów.
 • System informacji Managerskiej wspierany odpowiednimi rozwiązaniami.
 • System motywacyjny pracowników.

Przebieg projektu

Metodologia partycypacja polegająca na zaangażowaniu kluczowych pracowników w wypracowanie rozwiązań.

ETAP 1: Przygotowawczy

 • analiza struktury organizacyjnej, zakresów obowiązków, procesów strategicznych, wywiady z kluczowymi pracownikami
 • uzgodnienie zakresu danych wewnętrznych niezbędnych do realizacji projektu i opracowanie pakietu informacyjnego przez pracowników

ETAP 2: Mapowanie i opis kluczowych procesów produkcji i sprzedaży

 1. przegląd obecnie funkcjonujących w firmie procesów
 2. szkolenie uczestników projektu w zakresie inżynierii procesów
 3. prace w zespołach zadaniowych w celu przygotowania map procesów:
  • „fotografia” obecnie realizowanych procesów
  • analiza przebiegu procesów
  • reengineering procesów (o ile zachodzi potrzeba)
  • identyfikacja komunikacyjnych sprzężeń zwrotnych pomiędzy procesami
 4. przygotowanie opisów procesów zawierających:
  • informacje wejścia i wyjścia
  • realizowane czynności
  • osoby odpowiedzialne
  • formy dokumentów

ETAP 3: Przygotowanie koncepcji korekt lub reorganizacji struktury firmy

 • przygotowanie koncepcji i konsultacje z zarządem
 • opracowanie zakresu obowiązków i kompetencji
 • opracowanie listy kluczowych decyzji podejmowanych na stanowiskach kierowniczych

ETAP 4: Opracowanie Systemu Informacji Managerskiej

 • identyfikacja zakresu informacji wymaganej na określonych stanowiskach
 • inwentaryzacja systemu IT pod kątem możliwości dostarczenia wymaganych informacji
 • przygotowanie systemu finansowo księgowego i systemu IT do realizacji wymagań SIM

ETAP 5: Przygotowanie systemu motywacyjnego

ETAP 6: Projekty strategiczne

 • warsztat strategiczny i szkolenie z zakresu zarządzania projektami w celu merytorycznego przygotowania zespołu
 • identyfikacja kluczowych zasobów do realizacji strategii
 • opracowanie projektów strategicznych oraz wprowadzenie narzędzia do zarządzania projektami
expand_less
close

Ta strona używa cookie w celu zbierania statystyk oraz preferencji językowych. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegółowe warunki przechowywania ciasteczek lub całkowite ich wyłączenie jest możliwe z poziomu konfiguracji Twojej przeglądarki.

Akceptuję
Skip to content