FIM Perpetum
Optymalizacja produkcji

Cele projektu

 • Optymalne ustawienie procesów operacyjnych (Produkcja, Logistyka) od strony organizacyjnej.
 • Ustalenie jednoznaczynych zakresów odpowiedzialności i przepływu informacji w procesach.
 • Odpowiednie wdrożenie systemów informacyjnych, pozwalających śledzić efektywność procesów.
 • Wypracowanie odpowiednich ewidencji danych (o technologii, zasobach, operacjach) pozwalających na wiarygodne kalkulacje TKW (Techniczny Koszt Wytworzenia) wszystkich Wyrobów.
 • Wdrożenie mechanizmów stałego systemowego zarządzania Produkcją, Technologią, Logistyką.
 • Wypracowanie koncepcji systematycznego Monitorowania procesów, od strony operacyjnej (efektywność, jakość, terminowość), kosztowej i rentownościowej.

Korzyści

 • Podniesienie efektywności pracy na produkcji, właściwy podział zadań i odpowiedzialności.
 • Stworzone podstawy do wiarygodnych kalkulacji TKW (w produkcie FIM_Aurum), pozwalają podejmować świadome decyzje o tym jak produkować, w jakich partiach i jak to wpływa na rentowność produktów.
 • Skuteczne zarządzanie zespołem. motywowanie do twórczego inicjowania procesów podnoszących efektywność pracy.
 • Świadome zarządzanie dostępnymi mocami produkcyjnymi i racjonalne sterowanie potencjałem, z wyprzedzeniem, tak aby sprostać planowanej sprzedaży.
 • Konstruktywna współpraca pomiędzy kluczowymi managerami zarządzającymi Sprzedażą oraz Produkcją i Logistyką.

Produkty / rezultaty

 • Mapa procesów produkcyjnych i logistycznych, przekładająca się na odpowiedzialność i przepływ informacji w Firmie.
 • Struktura organizacyjna i zakresy obowiązków.
 • Ustalony system stałego nadzoru, sterowania i motywowania.
 • Zdefiniowane operacje i zasoby bezpośrednio produkcyjne, określone potencjały zasobów.
 • Wdrożone wiarygodne technologie materiałowe i czasowe w ujęciu nominalnym (normatywnym).
 • Wdrożony system pomiaru rzeczywistego zużycia materiałów i pracy zasobów (ludzi, maszyn).
 • Wypracowana koncepcja operacyjnego monitorowania Produkcji (wskaźniki monitorowania wydajności, terminowości i jakości).
 • Wdrożony system pomiaru (ewidencji danych), pozwalający na monitorowanie efektywności operacyjnej oraz wiarygodnych kalkulacji TKW.

Przebieg projektu

ETAP 1: Diagnoza i plan

 • identyfikacja wszelkich niedomagań procesów, systemu zarządzania, kompetencji pracowników, dostępności danych, zakresu i jakości wdrożenia systemów informatycznych, metod raportowania i sprawozdawczości z wykonywanych prac oraz metod zlecania prac
 • stworzony plan wdrożenia usprawnień na bazie zidentyfikowanych inicjatyw

ETAP 2: Organizacja procesów

 • analiza procesów, w wyniku której powstają mapy procesów docelowych, zakresy obowiązków i odpowiedzialności, struktura organizacyjna i metody zarządzania oraz raportowania zarządczego

ETAP 3: Wypracowanie koncepcji monitorowania efektywności procesów

ETAP 4: Wypracowanie koncepcji wiarygodnego pomiaru kosztów procesów i liczenia TKW

ETAP 5: Wdrożenie zmian w systemach informatycznych

 • wdrażanie wypracowanej koncepcji monitorowania efektywności i kosztochłonności procesów, odpowiednie zmiany w systemach ERP, MES, APS itp., aby zapewnić stały pomiar i ewidencję danych niezbędnych do systemowego zarządzania produkcją i logistyką
expand_less
close

Ta strona używa cookie w celu zbierania statystyk oraz preferencji językowych. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegółowe warunki przechowywania ciasteczek lub całkowite ich wyłączenie jest możliwe z poziomu konfiguracji Twojej przeglądarki.

Akceptuję
Skip to content