FIM Ratio
Zarządzanie przez cele

czas trwania projektu: 40 dni (do etapu zakończenia inwentaryzacji SIM)

Cele projektu

 • Przygotowanie zestawu mierników realizacji strategii firmy.
 • Przygotowanie zestawu mierników działań operacyjnych.
 • Skonstruowanie systemu pomiarowego, prezentacji i dystrybucji wyników.
 • Wdrożenie procedur pracy umożliwiających analizę wyników i wprowadzanie działań korygujących.

Korzyści

 • Przedsiębiorstwo uzyskuje bazę do stworzenia efektywnego systemu motywacyjnego.
 • Poprawa komunikacji w firmie – każdy z kluczowych pracowników uzyskuje precyzyjną informację o wskaźnikach oceny pracy.
 • Usprawnienie pracy zespołowej poprzez zdefiniowanie wspólnych celów.
 • Poprawa kontroli nad wdrażaniem strategii.
 • Poprawa kontroli nad działaniami operacyjnymi.

Produkty / rezultaty

 • Zestaw KPI oceniający realizację strategii i efektywność kluczowych obszarów przedsiębiorstwa.
 • Przypisanie odpowiedzialności za kluczowe KPI do właściwych stanowisk.
 • Opracowany SIM dystrybuujący informację o realizacji KPI do właściwych pracowników.
 • Kompetencje zespołu pracowników polegające na umiejętności prawidłowej analizy wskaźników i wprowadzaniu działań korygujących.

Przebieg projektu

ETAP 1: Analizy

Analiza planu sprzedaży, strategii, kosztów, głównych projektów prowadzonych przez przedsiębiorstwo, głównych procesów w firmie.

ETAP 2: Opracowanie KPI

Przygotowanie przez konsultantów propozycji zestawu wskaźników finansowych i operacyjnych oceniających krytyczne obszary realizacji strategii, rozwoju zasobów oraz efektywności działania (KPI).

ETAP 3: Warsztat strategiczny

Warsztat strategiczny z zarządem i zespołem kluczowych pracowników: szkolenie w zakresie ZPC, prezentacja i omówienie wskaźników sukcesu.

ETAP 4: Inwentarycja i zmiany w SIM

Inwentaryzacja systemu informacji managerskiej (SIM) pod kątem możliwości pomiaru uzgodnionych wskaźników.

Uzgodnienie kluczowych zmian w SIM, opracowanie projektu wprowadzenia zmian.

ETAP 5: Wdrożenie systemu

Wprowadzenie systemu, przeprowadzenie pierwszych analiz, opracowanie wniosków, warsztat podsumowujący, przygotowanie działań korygujących.

expand_less
close

Ta strona używa cookie w celu zbierania statystyk oraz preferencji językowych. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegółowe warunki przechowywania ciasteczek lub całkowite ich wyłączenie jest możliwe z poziomu konfiguracji Twojej przeglądarki.

Akceptuję
Skip to content