Pomoc we wdrożeniu systemu zarządzania przez cele (MBO)

Czym jest zarządzanie przez cele?

Zarządzanie przez cele (MBO – Management By Objectives) to koncept skupiony na budowaniu strategii biznesowej dla wszystkich jednostek wchodzących w skład danego przedsiębiorstwa. Sprawdza się w biznesach różnej wielkości i ma na celu ustalenie spójnej strategii komunikacji, w której pracownicy odpowiadają za wykonanie konkretnych celów, a kadra zarządzająca spełnia funkcję moderującą i ewentualnie kontrolną.

Taki model budowania strategii firmy zapewnia podwładnym niezależność w organizacji czasu pracy i konkretnych działań. Z punktu widzenia managerów i dyrektorów oznacza możliwość łatwego monitorowania wydajności poszczególnych działów w celu określenia ich wpływu na działanie firmy w ogólnej perspektywie.

Jak wdrożyć odpowiednią strategię komunikacji w firmie?

Samodzielne przeprowadzenie analizy strategii firmy i opracowanie skutecznego planu działania dla różnych obszarów przedsiębiorstwa może okazać się trudnym wyzwaniem. Przyjdzie Ci to o wiele łatwiej, jeśli zapewnisz sobie profesjonalne wsparcie w budowaniu strategii, jak również w kontrolowaniu tego, czy jest właściwie realizowana. Zespół FIM Consulting pomoże Ci na każdym etapie tego zadania – od analizy działań przedsiębiorstwa, przez wyznaczenie odpowiednich celów, aż po zbudowanie systemu mierników do sprawdzania efektywności wprowadzonej strategii komunikacji.

FIM Ratio
Zarządzanie przez cele

czas trwania projektu: 40 dni (do etapu zakończenia inwentaryzacji SIM)

Cele projektu

 • Przygotowanie zestawu mierników realizacji strategii firmy.
 • Przygotowanie zestawu mierników działań operacyjnych.
 • Skonstruowanie systemu pomiarowego, prezentacji i dystrybucji wyników.
 • Wdrożenie procedur pracy umożliwiających analizę wyników i wprowadzanie działań korygujących.

Korzyści

 • Przedsiębiorstwo uzyskuje bazę do stworzenia efektywnego systemu motywacyjnego.
 • Poprawa komunikacji w firmie – każdy z kluczowych pracowników uzyskuje precyzyjną informację o wskaźnikach oceny pracy.
 • Usprawnienie pracy zespołowej poprzez zdefiniowanie wspólnych celów.
 • Poprawa kontroli nad wdrażaniem strategii.
 • Poprawa kontroli nad działaniami operacyjnymi.

Produkty / rezultaty

 • Kompleksowa analiza strategii firmy.
 • Zestaw KPI oceniający realizację strategii i efektywność kluczowych obszarów przedsiębiorstwa.
 • Przypisanie odpowiedzialności za kluczowe KPI do właściwych stanowisk.
 • Opracowany SIM dystrybuujący informację o realizacji KPI do właściwych pracowników.
 • Kompetencje zespołu pracowników polegające na umiejętności prawidłowej analizy wskaźników i wprowadzaniu działań korygujących.

Przebieg projektu

ETAP 1: Analizy strategii firmy

Analiza strategii firmy, planu sprzedaży, kosztów, głównych projektów prowadzonych przez przedsiębiorstwo, głównych procesów w firmie.

ETAP 2: Opracowanie KPI

Przygotowanie przez konsultantów propozycji zestawu wskaźników finansowych i operacyjnych oceniających krytyczne obszary realizacji strategii, rozwoju zasobów oraz efektywności działania (KPI).

ETAP 3: Warsztat strategiczny

Warsztat strategiczny z zarządem i zespołem kluczowych pracowników: szkolenie w zakresie ZPC, prezentacja i omówienie wskaźników sukcesu.

ETAP 4: Inwentaryzacja i zmiany w SIM

Inwentaryzacja systemu informacji managerskiej (SIM) pod kątem możliwości pomiaru uzgodnionych wskaźników. Koordynacja kluczowych zmian w SIM, opracowanie projektu wprowadzenia zmian.

ETAP 5: Wdrożenie systemu zarządzania przez cele (MBO)

Wprowadzenie systemu, przeprowadzenie pierwszych analiz, opracowanie wniosków, warsztat podsumowujący, przygotowanie działań korygujących i zapobiegawczych.

Opis usługi uwzględnia przykładowy jej przebieg. Szczegółowy zakres i przebieg usługi jest każdorazowo uzgadniany z Klientem.

Kiedy warto wdrożyć system zarządzania przez cele?

Budowanie strategii firmy w oparciu o model MDO sprawdzi się tak w przypadku przedsiębiorstw z segmentu MSP, jak i większych organizacji. Plan nie musi być zresztą realizowany przez całą organizację. Równie dobrze może zostać wdrożony jedynie w jej kluczowych obszarach, które wymagają zoptymalizowania i poprawy efektywności procedur pracy.

Niezależnie od tego, jak złożona jest struktura Twojej firmy, wprowadzenie tego systemu może skutkować poprawą komunikacji w firmie. Jest to spowodowane m.in. tym, że takie usystematyzowanie działań do wykonania pozostawia poszczególnym podmiotom nie tylko swobodę działania, ale też pole do samorozwoju i wychodzenia z własnymi inicjatywami. Na taki krok powinni zdecydować się zatem wszyscy przedsiębiorcy, którym zależy na zaangażowanym, dynamicznym zespole, wychodzącym poza utarte schematy i proponującym rozwiązania zwiększające produktywność.

Dobra strategia komunikacji – jakie cele wybrać?

Wybierając cele w ramach budowania strategii firmy, warto mieć przed oczami głównie korzyści biznesowe. Cele powinny być przede wszystkim konkretne i zrozumiałe dla wszystkich członków zespołu. Tylko dzięki temu strategia komunikacji firmy zadziała właściwie. Ponadto muszą być na tyle ambitne, by wzbudzić zaangażowanie pracowników, a jednocześnie realistyczne do wykonania. Przy budowaniu strategii biznesowej trzeba też zwrócić uwagę na możliwość sprawdzenia efektów jej realizacji w określonym czasie, co oznacza, że cel powinien być również mierzalny.

Budowanie strategii biznesowej na bazie systemu MBO

Nie da się ukryć, że budowanie strategii firmy w ten sposób niesie najwięcej korzyści dla kadry zarządzającej. Pomoże w planowaniu działań całego zespołu i to zarówno w krótkiej, jak i długiej perspektywie. Wdrażając system zarządzania przez cele (MBO), możesz priorytetyzować cele, kontrolować stan i czas ich realizacji, jak również wyciągać odpowiednie konsekwencje w odniesieniu do osób, które odpowiadały za konkretne zadania.

Wbrew pozorom budowanie strategii biznesowej w oparciu o model MBO może przynieść korzyści także dla pracowników niższego szczebla. Jasno określone cele ułatwiają planowanie zadań, a także motywują do trzymania się harmonogramu. Mogą też służyć jako argument do starania się o dodatkowe benefity czy też awans. W dłuższej perspektywie może przyczynić się to do poprawy komunikacji wewnętrznej w firmie.

expand_less
close

Ta strona używa plików cookie w celu zbierania statystyk. Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegółowe warunki przechowywania ciasteczek lub całkowite ich wyłączenie jest możliwe z poziomu konfiguracji Twojej przeglądarki.

Akceptuję
Skip to content