6 grudnia 2023 r.

Plan transformacji cyfrowej – klucz do otrzymania dofinansowania

Plan transformacji cyfrowej – klucz do otrzymania dofinansowania w Programie Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027; 1.11.A Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0

Wprowadzenie

Działanie 1.11.A Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0 w ramach Programu „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027” to inicjatywa, która ma na celu przyspieszenie cyfryzacji w małopolskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP). Kluczowym elementem w procesie ubiegania się o dofinansowanie jest opracowanie planu transformacji cyfrowej, dokumentu strategicznego który jest niezbędnym załącznikiem do złożenia wniosku. Opracowanie planu transformacji cyfrowej następuje przed złożeniem wniosku o dofinansowanie i jest niezbędne do ubiegania się o środki w tym konkursie.

Plan transformacji cyfrowej musi zostać sporządzony przez podmiot posiadający stosowne doświadczenie w tego typu doradztwie.

Będzie to audyt przedsiębiorstwa pod kątem możliwości wprowadzania rozwiązań sprzyjających transformacji cyfrowej/automatyzacji. Plan będzie obejmował co najmniej diagnozę dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa poprzez audyt technologiczny, ocenę potencjału w tym obszarze oraz wskazanie możliwych do wdrożenia rozwiązań z zakresu transformacji cyfrowej/ w kierunku Przemysłu 4.0. Szczegółowy zakres dokumentu będzie załącznikiem do Regulaminu konkursu, który zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem konkursu, nie później niż 29 grudnia 2023r.

Rola planu transformacji cyfrowej

Plan transformacji cyfrowej pełni zasadniczą rolę, gdyż niezbędne będzie jego dołączenie do wniosku o dofinansowanie. Ponadto musi zostać przygotowany przed złożeniem wniosku. Powinien szczegółowo opisywać kierunki cyfryzacji firmy i wdrażania technologii w kierunku Przemysłu 4.0. Jest to rodzaj mapy, która pokazuje konkretne inicjatywy prowadzące do cyfryzacji działalności przedsiębiorstwa.

Wsparcie ekspertów FIM Consulting

FIM Consulting posiada odpowiednie doświadczenie oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę audytorów. Oferuje kompleksowe wsparcie w procesie przygotowania planu transformacji cyfrowej, w tym diagnozę dojrzałości cyfrowej wraz z audytem technologicznym i opracowanie dokumentu strategicznego spełniającego wymogi konkursu. Czas opracowania dokumentu to około 20 roboczodni dlatego jest to ostatni moment na wybór wykonawcy i przygotowanie organizacyjne do przeprowadzenia audytu.

Dla kogo?

Działanie 1.11 programu jest skierowane do MŚP prowadzących działalność na terenie województwa małopolskiego, które chcą wdrożyć nowoczesne technologie cyfrowe, zwiększając swoją konkurencyjność na rynku.

Na co można uzyskać dofinansowanie?
  1. Automatyzacja produkcji: dofinansowanie obejmuje zakup i wdrożenie automatów oraz robotów przemysłowych, które przyczyniają się do zwiększenia efektywności produkcyjnej.
  2. Zaawansowane rozwiązania cyfrowe: wsparcie na zakup i implementację systemów opartych na Big Data, sztucznej inteligencji, Machine to Machine (M2M), oraz Internet of Things (IoT), co pozwala na usprawnienie procesów biznesowych.
  3. Sprzęt IT i komputerowy: inwestycje w nowoczesny sprzęt komputerowy, serwery i urządzenia sieciowe, które są niezbędne do wdrażania nowych technologii.
  4. Wdrożenie rozwiązań robotycznych/cyfrowych o specjalistycznym charakterze. Zwykłe oprogramowanie biurowe, księgowe, systemy operacyjne nie będą kwalifikowały się do objęcia wsparciem.
Wysokość wsparcia

Maksymalna wysokość wsparcia to 60% kosztów netto inwestycji, co stanowi znaczącą pomoc finansową dla przedsiębiorstw.

Termin naboru wniosków

Nabór wniosków zostanie otwarty 29 grudnia 2023 r. i będzie trwał do 4 kwietnia 2024 r.

Kluczowe wymagania

Projekty muszą być realizowane na terenie województwa małopolskiego. Ważne jest, aby wdrażane rozwiązania miały charakter specjalistyczny. Zwykłe oprogramowanie biurowe, księgowe, systemy operacyjne nie będą kwalifikowały się do objęcia wsparciem.

Podsumowanie

Program „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027” jest wyjątkową szansą dla małopolskich przedsiębiorców na rozwój w erze cyfryzacji. Starannie opracowany plan transformacji cyfrowej otwiera drzwi do uzyskania cennego dofinansowania, które może znacząco przyczynić się do wzrostu i innowacyjności firm.

Więcej Informacji

Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego wszystkie zainteresowane podmioty poprzez kontakt.

Autor:

Anna Milewska
Koordynator Projektów
Wysokiej klasy specjalista w zakresie koordynacji procesu pozyskiwania i rozliczania dotacji na usługi oferowane przez FiM Consulting Sp. z o.o. Doświadczenia zdobywała jako koordynator kilkunastu projektów inwestycyjnych finansowanych z funduszy UE na zlecenie firm i instytucji publicznych. Koordynator krajowy projektów międzynarodowych realizowanych w konsorcjach partnerskich m.in. z Danią, Ukrainą i innymi krajami. Od 2013 roku zajmuje się tworzeniem dokumentów strategicznych i operacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego, takich jak: biznes plany, diagnozy i analizy strategiczne przedsiębiorstw, wnioski o dotacje z UE i Programy Rewitalizacji Miast i Gmin.
Powrót do bloga
expand_less
close

Ta strona używa plików cookie w celu zbierania statystyk. Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegółowe warunki przechowywania ciasteczek lub całkowite ich wyłączenie jest możliwe z poziomu konfiguracji Twojej przeglądarki.

Akceptuję
Skip to content