3 sierpnia 2023 r.

Transformacja cyfrowa: jak stawić czoła przyszłości w biznesie

Pomoc firmom w procesie transformacji cyfrowej jest istotnym czynnikiem, bezpośrednio wpływającym na konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw. Rozwój potencjału i możliwości biznesowych to kluczowe zadanie dla każdego przedsiębiorstwa, wymaga jednak specjalistycznej wiedzy i kompetencji. Dlatego ważne, aby w trakcie tego procesu mieć wsparcie w postaci rzetelnego i skutecznego partnera biznesowego.

Wsparcie firmy w transformacji cyfrowej

Rosnąca na niespotykaną dotąd skalę cyfryzacja stanowi jedno z najbardziej znaczących wyzwań, z jakimi obecnie musi zmierzyć się management polskich przedsiębiorstw. Aktualna sytuacja na świecie zmusza je do reorganizacji kanałów sprzedaży i obsługi klientów, zmiany form działania oraz modeli biznesowych, jak również zarządzania rozproszonymi zespołami, które coraz częściej pracują zdalnie. Rozwijanie umiejętności cyfrowych wśród kadry kierowniczej jest nieodzowne dla efektywnego kierowania ich organizacjami i zespołami pracowników. Przedsiębiorstwo w trakcie takiego procesu musi być wspierane przez doświadczoną firmę consultingową, która jest gwarantem kompetencji, wiedzy i doświadczenia oraz dostępu do najnowszych programów wsparcia, dostosowanych do potrzeb przedsiębiorców z różnych branż.

Akademia Menadżera — kompetencje w zakresie cyfryzacji

Eksperci FIM od wielu lat skutecznie wdrażają w polskich przedsiębiorstwach ideę cyfryzacji w kierunku Przemysłu 4.0 m.in. badając luki kompetencyjne przedstawicieli zarządu i kadry kierowniczej oraz oferując kompleksowe wsparcie szkoleniowe i doradcze dla przedsiębiorstw w trakcie ich procesu transformacji cyfrowej. W praktyce, cały projekt składa się z dwóch etapów, które zostały zaprojektowane w taki sposób, aby jak najlepiej spełnić oczekiwania i potrzeby klientów.

Pierwszy etap projektu dotyczy doradztwa i obejmuje przede wszystkim diagnozę potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania transformacją cyfrową. To niezwykle ważne, aby dobrze zrozumieć i zidentyfikować obszary, które wymagają zmian lub modernizacji. Następnie, przeprowadzane jest określenie luk kompetencyjnych właścicieli oraz kadry menadżerskiej w obszarze cyfryzacji.

Diagnozowanie luk kompetencyjnych wymaga szczegółowego rozpoznania poszczególnych obszarów, co jest kluczowe dla identyfikacji działań niezbędnych do przeprowadzenia efektywnej transformacji cyfrowej. Obszary te obejmują:

 • Zarządzanie transformacją cyfrową: W tym obszarze koncentrujemy się na umiejętnościach związanych z planowaniem, implementacją i kontrolą zmian, które zachodzą w organizacji w wyniku adaptacji technologii cyfrowych.
 • Opracowywanie modelu biznesowego: Tutaj zwracamy uwagę na umiejętność tworzenia, oceny i adaptacji modeli biznesowych do cyfrowego świata, z uwzględnieniem nowych sposobów generowania wartości dla klientów i tworzenia konkurencyjnej przewagi.
 • Zarządzanie zmianą: W tym obszarze chodzi o kompetencje związane z zarządzaniem procesem zmian w organizacji, zrozumieniem oporu wobec zmian i umiejętnością skutecznego zarządzania tym oporem.
 • Zarządzanie produktem: Konieczne są tutaj umiejętności zarządzania cyklem życia produktu w środowisku cyfrowym, od koncepcji po wycofanie produktu, z uwzględnieniem technologii cyfrowych w procesie tworzenia produktu.
 • Przywództwo i zarządzanie zespołami w środowisku wirtualnym: W tym obszarze konieczne są umiejętności związane z kierowaniem zespołami pracującymi zdalnie, włącznie z komunikacją, koordynacją i budową zaangażowania.
 • Marketing i sprzedaż w gospodarce cyfrowej: Ten obszar obejmuje umiejętności związane z efektywnym wykorzystaniem technologii cyfrowych w celu dotarcia do klientów, zrozumienia ich potrzeb i przekształcenia tych informacji w skuteczne strategie sprzedaży.
 • Przedsiębiorczość technologiczna: Tu chodzi o kompetencje związane z identyfikacją i wykorzystaniem nowych technologii, aby stworzyć innowacyjne produkty i usługi, które przyniosą wartość rynkową.
 • Bezpieczeństwo cyfrowe: Ten obszar dotyczy umiejętności związanych z ochroną informacji w środowisku cyfrowym, zarządzaniem ryzykiem cyberbezpieczeństwa i reagowaniem na incydenty bezpieczeństwa.
 • Zarządzanie cyfryzacją w inteligentnej fabryce: Konieczne są tu kompetencje związane z implementacją i zarządzaniem technologiami cyfrowymi w procesach produkcyjnych, włączając w to automatykę, robotykę i Internet Rzeczy.
 • Zarządzanie procesami w transformacji cyfrowej: Obejmuje to umiejętności związane z analizą, optymalizacją i automatyzacją procesów biznesowych w celu zwiększenia wydajności i jakości.
 • Zarządzanie zintegrowanymi danymi: W tym obszarze chodzi o kompetencje związane z gromadzeniem, analizą i wykorzystywaniem dużych zbiorów danych do podejmowania decyzji biznesowych, a także ochroną i zarządzaniem danymi.

Kiedy luki kompetencyjne są już zidentyfikowane, następuje drugi etap — szkolenia dla właścicieli oraz kadry menadżerskiej. Są one starannie dostosowane do potrzeb przedsiębiorstwa. Szkolenia te są przygotowane przez nasz zespół doświadczonych ekspertów i coachów, którzy dysponują najnowszymi metodami i narzędziami do efektywnej nauki i implementacji zmian. Dzięki tak holistycznemu podejściu, gwarantujemy nie tylko kompetentne wsparcie w procesie transformacji cyfrowej, ale również długotrwałe efekty takiej współpracy, które przekładają się na zwiększoną konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw na rynku.

Fundamentalny krok do pozyskania dotacji

Wsparcie w zakresie transformacji cyfrowej jest nie tylko kluczowe dla konkurencyjności i przyszłego wzrostu przedsiębiorstwa, ale stanowi też fundamentalny krok na drodze do pozyskania środków z dotacji. Przygotowanie do efektywnej transformacji cyfrowej na poziomie zarządczym otwiera drzwi do możliwości finansowania kolejnych działań i inwestycji z funduszy europejskich, takich jak Działanie 1.2 „Automatyzacja i robotyzacja w MŚP” w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej.

Instytucja wdrażająca program w opisanym powyżej zakresie wymaga, aby w tym procesie korzystać ze sprawdzonych podmiotów posiadających odpowiednie kompetencje i doświadczenie.

Wytyczne do obecnego Działania 1.2 mówią, iż:

Koszty usług polegających na przeprowadzeniu audytu technologicznego / diagnozy dojrzałości cyfrowej oraz opracowaniu mapy drogowej są kwalifikowalne, jeżeli (…) usługi te zostały przeprowadzone przez wyspecjalizowany podmiot w zakresie audytu technologicznego / diagnozy dojrzałości cyfrowej i mapy drogowej.

FIM jest jest sprawdzonym i doświadczonym partnerem w realizacji audytów technologicznych / analiz dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw.

Jeżeli masz pytania? Po prostu je nam zadaj!

Poprzez transformację cyfrową, przedsiębiorstwa nie tylko stają się bardziej konkurencyjne i zyskują nowe możliwości biznesowe, ale również zwiększają swoje szanse na uzyskanie wsparcia finansowego na dalszy rozwój. Proces ten, choć pełen wyzwań, to inwestycja, która ma potencjał przynieść znaczące korzyści. Z pomocą sprawdzonej firmy doradczej, ta droga staje się łatwiejsza, bezpieczna i bardziej efektywna. Dlatego zapraszamy do współpracy wszystkich przedsiębiorców, którzy szukają niezawodnego partnera w drodze do transformacji cyfrowej.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Powrót do bloga
expand_less
close

Ta strona używa plików cookie w celu zbierania statystyk. Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegółowe warunki przechowywania ciasteczek lub całkowite ich wyłączenie jest możliwe z poziomu konfiguracji Twojej przeglądarki.

Akceptuję
Skip to content