29 kwietnia 2024 r.

Innowacyjna usługa controllingowa od FIM Consulting

Odkryj nową erę zarządzania przedsiębiorstwem dzięki innowacyjnej usłudze consultingowej controllingowej, która wykorzystuje zaawansowane narzędzia informatyczne, takie jak inteligentna platforma consultingowa IPC oraz system Business Intelligence CETI.

Ta nowoczesna metoda umożliwia stałe monitorowanie kluczowych wskaźników działalności, zapewniając rzetelne podstawy do podejmowania decyzji opartych na solidnych danych, a nie tylko intuicji. Wdrażanie skutecznych metod sterowania efektywnością sprzedaży, produkcji i innych kluczowych procesów, zarządzania rentownością, płynnością finansową i prognozowaniem przyszłości to tylko niektóre z korzyści, które oferuje nasza usługa, czyniąc ją niezbędnym narzędziem dla każdego nowoczesnego przedsiębiorstwa pragnącego osiągnąć maksymalną efektywność operacyjną.

Kluczowe elementy wspierające rozwój przedsiębiorstwa

Przedmiot Umowy zapewnia przedsiębiorstwu Nabywcy możliwość wdrożenia zaawansowanych narzędzi i metod, które wspierają świadome zarządzanie na każdym etapie działalności:

 • Rachunku Rentowności Produktów, Klientów, Zleceń jako kluczowy element systemu podejmowania decyzji w oparciu o faktyczne wyniki, a nie tylko na podstawie intuicji.
 • Wiarygodnej kalkulacji Technicznego Kosztu Wytworzenia.
 • Pomiar, sterowanie i ciągłe doskonalenie efektywności sprzedaży, produkcji i innych kluczowych procesów
 • Skutecznych metod zarządzania przyszłością, na podstawie holistycznego systemu symulacji, planowania i prognozowania biznesu.
 • Systemowego zarządzania płynnością finansową na podstawie systemu prognozowania Cash Flow.

CETI: Rewolucja w zarządzaniu dzięki Business Intelligence

CETI przekształca intuicję w precyzyjne, oparte na danych strategie, gwarantując przewagę konkurencyjną w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym. CETI jest systemem klasy Business Intelligence (BI), który korzysta z wielu danych zasilanych z systemów źródłowych Nabywcy.

Jeśli dane są dobrej jakości, kompletne i aktualne, to CETI pozwala na osiągniecie wielu korzyści dla przedsiębiorstwa Nabywcy m.in.

 • Maksymalizację zysku przez identyfikację i kształtowanie rentownych zachowań klientów i pracowników.
 • Zarządzanie rentownością portfeli produktowych, świadome i odpowiedzialne kształtowanie polityki cenowo-rabatowej.
 • Wyznaczanie progu rentowności i wiarygodne kosztorysowanie ofert, samodzielnie przez personel handlowy, bez konieczności angażowania osób personelu technicznego.
 • Zarządzanie i optymalizację kosztów niewykorzystanych zasobów.
 • Promocje cenowe i możliwość zarabiania na sprzedaży produktów nawet poniżej kosztu wytworzenia.
 • Stały pomiar efektywności ekonomicznej produktów, klientów, kanałów dystrybucji, handlowców, segmentów rynku, procesów etc.
 • Symulacje i wiarygodne analizy wpływu planowanych decyzji biznesowych na zyskowność firmy.
 • Zarządzanie przyszłością i planowanie nie tylko na podstawie intuicji, ale również na podstawie wiarygodnych analiz.
 • Zarządzanie płynnością finansową i wiarygodne prognozowanie zapotrzebowania na gotówkę w perspektywie tygodnia, miesiąca, kwartału.

Dodatkowe korzyści płynące z zastosowania CETI w organizacji Nabywcy:

 • Brak konieczności ręcznego wprowadzania danych i przeprowadzania kalkulacji – dedykowany system oferuje szybki dostęp do potrzebnych informacji, a dane są pobierane z już wykorzystywanych systemów transakcyjnych takich jak ERP, MES, APS. CRMitp.
 • Stały dostęp do aktualnych danych – kadra zarządzająca ma stały i ciągły dostęp do aktualnych informacji; raport można wygenerować niemal natychmiast.
 • Wizualizacja danych – raporty generowane przez system analityczny prezentują dane w przystępny i zrozumiały sposób, który ułatwia wychwycenie trendów, odchyleń czy anomalii.
 • Kompleksowa informacja o stanie finansów firmy w czasie rzeczywistym – dostęp do aktualnych informacji nawet wówczas, gdy organizacja ma rozproszoną strukturę.

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że w pracy z liczbami zawsze łatwo o błąd. O ile w matematyce najczęstsze błędy wynikają z nieprawidłowych obliczeń, zupełnie inaczej jest w dziedzinie analizy danych wejściowych do modeli kalkulacyjnych CETI. Tu dużo łatwiej o pomyłkę, ponieważ kategorii błędów jest znacznie więcej i w dodatku nie są one tak oczywiste, zarówno dla osób przygotowujących analizy, jak i ich odbiorców.

Oto najczęściej spotykane błędy w analizie danych wejściowych w systemach źródłowych Nabywcy, na które warto zwrócić uwagę podczas wdrożenia i stabilizacji innowacyjnej usługi consultingowej controllingu opartej o CETI:

 • Nierzetelne dane — w procesie przetwarzania informacji jakość danych dostępnych na wejściu decyduje o prawdziwości analizy i wyciąganych na jej podstawie wniosków. Nierzetelność danych to bardzo szerokie pojęcie, gdyż może mieć różne przyczyny. Jedną z nich są błędy popełniane już na etapie wprowadzania danych lub rejestracji zdarzeń. Dane mogą zostać wprowadzone do systemu błędnie (np. popełniono błąd ręczny), z opóźnieniem lub nie zostać wprowadzone wcale (zaniedbanie). W każdej z wymienionych sytuacji analiza nie odda stanu faktycznego, a wyciągane na jej podstawie wnioski będą fałszywe.
 • Źle przygotowane dane — jakość analiz zależy od osób przygotowujących dane. Najczęściej popełnianym błędem na etapie przygotowania jest brak zapewnienia kompletności danych albo zawarcie w nich tzw. duplikatów, czyli danych zdublowanych. Przyczyny błędów na tym polu też bywają różne – mogą wynikać ze złej organizacji zarządzania wiedzą w firmie, z niewiedzy lub błędu operacyjnego.
 • Ufność w zewnętrzne źródła danych — wiele analiz bazuje nie tylko na danych własnych, ale również tych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. Należy pamiętać, że informacje ze źródeł zewnętrznych zawsze są obarczone ryzykiem błędu, nawet jeśli autoryzują je uznane na rynku firmy, organizacje czy instytuty badawcze.
 • Przestarzałe dane — brak aktualizacji danych w systemach informatycznych Nabywcy. Najczęściej nie są aktualizowane BOMy, marszruty, gniazda produkcyjne oraz dane kartotekowe.

Czy można ustrzec się przed błędami w danych wejściowych? Na pewno większości z nich można skutecznie unikać lub minimalizować je do poziomu dającego możliwość efektywnego działania. Głównym eliminatorem błędów jest zadbanie o odpowiednią weryfikację danych w systemach źródłowych Nabywcy poprzez wprowadzenie funkcji sprawdzających kompletność danych i ich jakość. Nabywca najczęściej robi to sam, ale jest możliwość zaangażowania w ten proces Wykonawcę, tak aby sprawował nadzór nad weryfikacją i korektą danych w systemach źródłowych Nabywcy.

Autor:

Krzysztof Frydziński
Doradca biznesowy, Ekspert w Systemowym Zarządzaniu Zyskiem
Doświadczony manager z ponad 30-letnim doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Specjalizuje się w projektach doradczych z zakresu poprawy efektywności ekonomicznej. Jest ekspertem w dziedzinie rachunkowości, controllingu, zarządzania strategicznego i planowania biznesu. Projektuje modele kalkulacji i symulacji rentowności, a także autorskie modele rachunku rentowności i metod diagnostyki wskaźnikowej dla różnych branż, które opisał w licznych publikacjach naukowych. Prowadzi aktywny nadzór właścicielski i wdraża systemy stałego monitorowania biznesu. Ekspert w zakresie transformacji cyfrowej firm w kierunku Przemysłu 4.0. Członek Stowarzyszenia Controllerów ICV Polska oraz Klastra Firm Informatycznych Polski Wschodniej.
Powrót do bloga
expand_less
close

Ta strona używa plików cookie w celu zbierania statystyk. Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegółowe warunki przechowywania ciasteczek lub całkowite ich wyłączenie jest możliwe z poziomu konfiguracji Twojej przeglądarki.

Akceptuję
Skip to content